Naziv projekta: Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija  (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2.
Vrijednost projekta: 50.000.000,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 40 mjeseci (2020.-2023.)
Nositelj projekta: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Projekt Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija  (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Faza 2 (dalje BOND 2) nastavak je pilot-projekta BOND (Business Organisations Network Development) pokrenutog 1. srpnja 2017. godine s ciljem povezivanja poduzetničkih potpornih institucija u Hrvatskoj, poboljšanja kvalitete postojećih usluga i razvoja novih usluga te ujednačavanja dostupnosti i kvalitete usluga poduzetnicima u svim županijama.

Projektom BOND 2 unaprjeđuje se Mreža BOND koju trenutno čini 91 poduzetnička potporna institucija iz svih županija Republike Hrvatske. 50 PPI-eva pristupilo je Mreži BOND tijekom provedbe prve faze projekta, a njih još 41 pristupilo je tijekom provedbe druge faze projekta. Mreža BOND osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima u svim fazama razvoja i svim segmentima poslovanja, čime se smanjuje asimetrija u pristupu poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama te pozitivno utječe na ujednačeni razvoj svih regija Republike Hrvatske.

Zaposlenici Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. (TICM) aktivno sudjeluju u osposobljavanjima i radionicama iz različitih područja. TICM osim toga sudjeluje i u ostvarenju ciljeva projekta kroz provedbu vlastitih radionica i savjetovanja mikro i malih poduzetnika jedan na jedan, kako bi se stvorilo povoljnije poduzetničko okruženje u svim regijama Republike Hrvatske i na taj način osigurao stabilan rast i razvoj cjelokupnog gospodarstva.

Očekivani rezultati:

  • 60 poduzetničkih potpornih institucija uključenih u Mrežu poduzetničkih potpornih institucija
  • 3 nove standardizirane usluge razvijene projektom
  • 15 poduzetničkih potpornih institucija certificiranih putem projekta
  • 50 mentora unutar mreža mentora
  • 5 uspostavljenih mreža mentora
  • 11 županija pokrivenih certificiranim poduzetničkim potpornim institucijama, članovima Mreže BOND