8. srpnja 2016. godine

Natječaj za izbor direktora/ice Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.


27. srpnja 2016. godine

Izvješće Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor direktora TICM-a.

Natječaj za direktora TICM-a  – Odluka od imenovanju.


19. srpnja 2018. godine

Oglas za posao: suradnik/ca u Odjelu za projekte.


10. srpnja 2020. godine

Natječaj za izbor direktora/ice Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Izvješće Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor direktora TICM-a.