Vrijednost projekta na nacionalnoj razini: 1.387.000 EUR
Korisnik projekta: Ministarstvo poduzetništva i obrta, uključene poduzetničke potporne institucije, subjekti malog gospodarstva
Mjesto provedbe: Republika Hrvatska
Razdoblje provedbe: 2010.-2014.


Poboljšanje konkurentnosti hrvatskih subjekata malog gospodarstva putem povećanja razine svijesti i upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja bio je glavni cilj projekta ePoslovanja. Isti je bio proveden kroz dvije ključne komponente:

  1. komponenta bila je namijenjena poduzetničkim potpornim institucijama kojima se nastojala pružiti sveobuhvatna podrška u stjecanju znanja o e-poslovanju i e-trgovanju kroz provedbu informativnih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti.
  2. komponenta u središte je stavljala mikro, mala i srednja poduzeća. Poduzetničke potporne institucije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta aktivno su radile na podizanju svijesti o e-poslovanju i e-trgovanju te pružanju kontinuirane podrške poduzetnicima u obliku informacija, savjeta i programa usavršavanja.

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o., kao jedini osnivač i vlasnik TICM-a, 2011. godine je izabrana među deset poduzetničkih potpornih institucija – partnera projekta kojima je temeljem natječaja povjereno da budu nositelji aktivnosti i promotori e-poslovanja u RH. Ivan Plačko, sadašnji direktor TICM-a, te tadašnji djelatnik REDEA-a, imao je ulogu koordinatora aktivnosti na razini partnerske organizacije. Tijekom narednih godina, u okviru projekta je provedena edukacija za trenere elektroničkog poslovanja te je s 20 laptopa, serverom i dva desktop računala opremljena informatička učionica TICM-a u okviru koje su se organizirale edukacije iz različitih područja e-poslovanja za male i srednje poduzetnike.