VIZIJA TICM-a

Vizija TICM-a je postati jezgra razvoja na znanju utemeljenih poduzeća čije će djelovanje utjecati na podizanje konkurentnosti međimurskog gospodarstva.

MISIJA TICM-a

Od 2010. godine u Centru znanja Međimurske županije gradimo razvojni ekosustav – zajednicu proaktivnih pojedinaca, poduzeća, udruga i institucija. Pomažemo u realizaciji tehnološki naprednih poslovnih ideja kroz inkubacijske i savjetodavne usluge. Radimo na izgradnji ljudskih potencijala u STE(A)M području kroz programe edukacije. Kvalitetu usluga osigurava visokomotivirani tim. Kontinuirano učimo i primjenjujemo naučeno u praksi, a svom poslanju pristupamo stručno i odgovorno.

Potičemo:

 • gospodarski razvitak regije kroz razvoj tehnološke i poslovne infrastrukture te stvaranje uvjeta za zapošljavanje i napredovanje
 • pružanje inkubacijskih i savjetodavnih usluga za poduzeća i pojedince te poticanje njihovog osnivanja i djelovanja u okviru TICM-a
 • transfer tehnologija i komercijalizaciju inovacija
 • usvajanje i primjenu novih poslovnih i tehnoloških znanja
 • razvoj ljudskih potencijala u području STE(A)M-a

Ne podržavamo:

 • nepoštene i/ili potencijalno štetne poslovne prakse i inicijative
 • pseudoznanstvene inicijative
 • ostale inicijative koje nisu u skladu s našom vizijom i misijom ili su u suprotnosti s našim etičkim kodeksom

 

UNUTARNJI USTROJ TICM-a


 1. Ivan Plačko, direktor / član Uprave društva, ivan.placko (at) ticm.hr, 040 395 542
 2. Goran Levačić, voditelj Odjela inkubacije i edukacije, goran.levacic (at) ticm.hr, 040 499 405
 3. Igor Kovačić, voditelj Odjela za projekte, igor.kovacic (at) ticm.hr, 040 395 569
 4. Sana Đukes, pomoćnica direktora, sana.dukes (at) ticm.hr, 040 499 405
 5. Lea Trojnar Mustak, stručna suradnica, lea.trojnar.mustak (at) ticm.hr, 040 395 569

Etički kodeks


Etičkim načelima sadržanima u našem Etičkom kodeksu uređena su pravila dobrog ponašanja zaposlenika TICM-a, temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, županijskim javnim politikama, pravilima struke i dobrim običajima, u odnosima prema svim vanjskim dionicima i u međusobnim odnosima zaposlenika. Cilj Etičkog kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Cijeli tekst kodeksa dostupan je ovdje.

Dana sponzorstva, donacije i potpore male vrijednosti