Ukupna vrijednost projekta: 15.292,00 EUR
Sufinanciranje: 100%
Trajanje projekta: 1. lipnja 2019. – 31. svibnja 2021.


Projekt „Obzor znanja“ financiran je u sklopu Erasmus+ programa u okviru Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih. Projekt Obzor znanja iniciran je upravo zbog saznanja kako je interaktivna nastava, koja dopušta rasprave ali i potiče individualno razmišljanje, ključna za ostvarenje postavljenih ishoda učenja. Nastava nije jednosmjerni proces, već je aktivno uključenje učenika u proces učenja imperativ. Imajući navedeno na umu, edukatori TICM-a će kroz projekt osnažiti svoje meke vještine ključne za brži, učinkovitiji i kvalitetniji prijenos znanja odraslim učenicima što je ujedno i jedan od ciljeva projekta. Drugi cilj projekta je profesionalni razvoj djelatnika TICM-a uz unaprjeđenje jezičnih kompetencija i međukulturalne osviještenosti istih.

Provedba projekta rezultirat će unaprjeđenjem mekih vještina TICM-ovih zaposlenika-edukatora ključnih za obogaćivanje obrazovnih programa iz različitih poslovnih i informatičkih područja. Isto će biti postignuto sudjelovanjem u šest strukturiranih tečajeva u inozemstvu koje provode etablirane organizacije za obrazovanje odraslih. Djelatnici TICM-a tako će steći praktična znanja motiviranja odraslih učenika, unaprijediti svoje komunikacijske i kolaboracijske vještine, savladati pravila rada u timu te naučiti kako uspješno upravljati vremenom, konfliktima i stresnim situacijama.

Izravnu korist od provedbe projekta imat će TICM-ovi djelatnici-edukatori te odrasli učenici bez obzira na njihove karakteristike u smislu naobrazbe, dobi, statusa zaposlenja, prethodnog radnog iskustva, stupnja informatičke pismenosti i drugih kriterija. Utjecaj prijedloga projekta na lokalnu zajednicu bit će vidljiv kroz kvalitetu i kvantitetu edukacija namijenjenih odraslima, pozicionirajući tako TICM kao centralno mjesto u županiji za edukaciju odraslih. S druge strane, kroz interne edukacije održane od strane sudionika mobilnosti za ostale djelatnike TICM-a i povezanih organizacija, osigurat će se kvalitetno širenje projektnog iskustva i rezultata.


Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.