Zakoni i propisi:

 1. Zakon o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture
 2. Zakon o državnim potporama
 3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
 4. Naputak za izradu i način korištenja jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture

Strateški dokumenti na razini Republike Hrvatske:

 1. Industrijska strategija RH 2014.-2020.
 2. Nacrt Strategije pametne specijalizacije
 3. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
 4. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
 5. Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture u RH
 6. Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020.
 7. Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.
 8. Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.
 9. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
 10. Okvir za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije

Strateški dokumenti na razini Europske Unije

 1. Digitalna agenda za Europu
 2. Europa 2020 – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast