U okviru projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (BOND) – Faza 2 , Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i udruga Mreža BOND organizirali su od 25. do 29. listopada 2021. godine u Poreču radionicu implementacije standardizirane usluge savjetovanja poduzetnika početnika za više od 70 predstavnika poduzetničkih potpornih institucija (PPI) iz svih dijelova Hrvatske. Na radionicama je sudjelovao i Tomislav Breznik, stručni suradnik u Odjelu inkubacije i edukacije Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Fokus radionice je bio na kreiranju usluga kojima će se poduzetnicima početnicima pružati podrška u razvoju poslovne ideje, pokretanju poslovnog pothvata te otvaranju i vođenju vlastitog poduzeća. Za organizaciju edukacije zaslužan je projektni tim BOND2 projekta iz HAMAG-BICRO-a pod vodstvom Magdalene Dovečer.

Magdalena Dovečer, voditeljica projekta BOND 2.

Petodnevnu radionicu vodili su iskusni predavači: Dubravka Lacić, Iva Grković, Ivan Jerčinović i Mihaela Balić koji su kroz teoretski dio i praktične primjere uputili sudionike u učinkovito savjetovanje poduzetnika početnika kao jedne od usluga poduzetničkih potpornih institucija.

Članovi Mreže BOND.

Radionica se sastojala od osam modula, odnosno tema individualnog savjetovanja koje pokrivaju sve ključne aspekte pokretanja poslovanja, od ideje do dolaska na tržište. U nastavku je dan kratki pregled svakog modula.

Modul 1. : PODUZETNIK I IDEJA  (predavačica: Mihaela Balić)

Prvi dio modula bio je fokusiran na poduzetnika, odnosno na njegove ciljeve, karakteristike i ideje. Prilikom savjetovanja, važno je da poduzetnici razumiju različite čimbenike koji utječu na njihov poduzetnički potencijal i koliko na njega utječu njihove osobine i vrijednosti. Vizija, misija i poslovna ideja okosnice su poduzeća i poželjno ih je definirati u samom početku poslovanja kako bi poduzetnički pothvat imao jasan smjer u kojem se želi razvijati.

Modul 2. : ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA (predavač: Ivan Jerčinović)

Istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni proces prikupljanja i analiziranja podataka, u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje poslovnih odluka. Tijekom savjetovanja, poduzetnika treba upoznati s razlozima i osnovnim metodama istraživanja tržišta (primarno istraživanje tržišta) te kako ih učinkovito provoditi (analiza konkurencije i potrošača).

Modul 3. : OD IDEJE DO TRŽIŠTA (predavačica: Mihaela Balić)

Kao primjer tehnike/alata za napredno savjetovanje prilikom ispitivanje odnosa kupca i ponude vrijednosti, polaznicima radionice je predstavljeno platno ponude vrijednost.

Platno ponude vrijednosti je alat kojim se sučeljavaju zahtjevi kupaca i ponuda poduzeća čime se detaljnije prikazuju dva ključna elementa platna poslovnog modela – “kupci” i “ponuda vrijednosti”. Platno ponude vrijednosti omogućava vizualni prikaz  “Što mi nudimo, a što oni traže?”.

Platno ponude vrijednosti.

Modul 4. : MARKETING (predavač: Ivan Jerčinović)

S ciljem unaprjeđenja kreativnih vještina kao ključnih alata u prijenosu znanja, sudionici radionice upoznali su se s osnovnom terminologijom marketinga i odlukama koje poduzetnik mora donijeti kroz marketinški splet. Poduzetnik početnik treba biti upoznat s prilagođavanjem svojeg proizvoda tržištu, određivanjem cijena za svoj proizvod, izborom distribucijskih kanala i odabirom promocije svojeg proizvoda. Također, polaznici radionice na praktičnim zadacima primijenili su osnovne elemente i sastavnice marketinškog miksa.

Marketing miks.

Modul 5. : PRODAJA (predavačica: Dubravka Lacić)

Definiranje i razumijevanje osnovnih prodajnih pojmova važno je za poslovanje svakog poduzeća, neovisno o njegovoj veličini. Kroz praktične primjere i prikazom ključnih elemenata koji čine kvalitetan prodajni proces, sudionici radionice upoznati su s načinima kako navesti poduzetnike početnike na promišljanje o strateškim odlukama i smjernicama bitnim za prodaju njihova proizvoda/robe/usluga.

Modul 6. : FINANCIJSKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE (predavačica: Iva Grković)

Posjedovanje osnovnih znanja iz područja financija i računovodstva nužno je za poslovni uspjeh svakog poduzeća. Poduzetnici s ograničenim razumijevanjem financija i računovodstva ne prepoznaju ključne informacije i u opasnosti su donositi brze (često i pogrešne) zaključke o prezentiranim financijskim izvještajima, što je čest slučaj u praksi. U prvom dijelu modula, predavačica je kroz praktične primjere sudionicima objasnila financijsko planiranje i upravljanje te različite načine izračuna i predviđanja novčanog tijeka. Drugi dio modula, bio je posvećen osnovama  knjigovodstva, a poseban naglasak stavljen je na financijska izvješća, odnosno na bilancu, račun dobiti i gubitka te analitičke pokazatelje.

Modul 7.  ZAKONSKI OKVIR: (predavačica: Iva Grković)

Osnovati pravni oblik znači formalno preuzeti financijsku odgovornost za njegovo poslovanje. Za budućeg poduzetnika bitno je da izabere optimalan pravni oblik koji će biti u skladu s poslovnim modelom, misijom i vizijom. Unutar modula, sudionicima su dani uvidi u sve potrebne informacije o pravima i obvezama vlasnika, direktora i djelatnika društva, načinima njihovog korištenja te poslovnim knjigama poduzetnika.

Modul 8.  POSLOVNE OPERACIJE I AKTIVNOSTI: (predavačica: Dubravka Lacić)

Jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno poslovanje, rast i razvoj svakog poduzeća je dobro postavljena organizacija operativnih funkcija i njihovo učinkovito izvođenje. Prilikom savjetovanja, važno je uključiti poduzetnika u razgovor o planovima i aktivnostima za budućnost, pomoći mu oblikovati procese i procedure rada te uputiti ih u proces izrade SWOT analize poslovanja.

Rad u timovima.

U okviru radionice održan je i posjet proizvođaču malih zrakoplova „Aeroklub Cumulus“ čiji članovi od siječnja 2020. godine aktivno grade školsko-ekspedicijski višenamjenski avion za 5 padobranaca i manji zrakoplov s dva sjedala za edukaciju i razonodu.

Posjet Aeroklubu Cumulus.

Radionica je bila odlična prilika za usvajanje novih teorijskih i praktičkih znanja koje će se koristiti u svakodnevnom poslovanju. Stečeno znanje Tomislav će iskoristiti za provedbu savjetovanja poduzetnika početnika o alatima i resursima koji im mogu pomoći u razvoju i rastu njihovog poduzetničkog poduhvata. Velika dodana vrijednost radionice je u upoznavanju i umrežavanju zaposlenika poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske što je i jedan od osnovnih ciljeva projekta BOND2. Na taj način omogućena je razmjena znanja i iskustva na razini cijele Hrvatske čime se značajno podiže kvaliteta rada svih PPI-jeva, a samim time i kvaliteta podrške poduzetnicima.

Svoja iskustva sudjelovanja na radionici podijelilo je Tomislav:

 „Radionica je bila vrlo korisna i konkretna i vjerujem da većinu toga što smo čuli može doprinijeti još većoj kvaliteti savjetodavnih usluga koje kontinuirano pružamo poduzetnicima u različitim fazama poslovanja. Posebna dodana vrijednosti radionice je razmjena znanja i iskustva s zaposlenicima ostalih poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske.“

Daljnje aktivnosti Mreže BOND odvijat će se kroz tematske rasprave na kojima će se obratiti aktualne teme poput zaštite na radu i rada stranih radnika, poslovanje digitalnih nomada, otvaranje online trgovine, samozapošljavanja i intelektualnog vlasništva. Tematska rasprava za područje sjeverne i središnje Hrvatske održat će se 11. i 12 studenog 2021. godine u multimedijalnoj dvorani TICM-a.

Podijeli: