Ukupna vrijednost projekta: 11.124,00 EUR
Sufinanciranje: 100%
Trajanje projekta: 1. rujna 2021.-1. prosinca 2022.


Projekt „Kozmos znanja“ financiran je u sklopu Erasmus+ programa u okviru Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih. Projekt je prijavljen zbog važnosti digitalne pismenosti građana svih dobnih skupina s obzirom da se nastavno na pandemiju koronavirusa značajan dio poslovnih i obrazovnih aktivnosti odvija online. E-učenje je zamijenilo nastavu u školama, a rad od kuće postao je glavna alternativa radu u uredu. Pojavom novonastalih okolnosti uočeno je da među odraslima postoji velik nesrazmjer koji je potrebno ublažiti programima dokvalifikacije.

Provedba projekta rezultirat će usvajanjem najboljih praksi u podučavanju odraslih koristeći IKT te će temeljem tih znanja kreirati obrazovne programe za jačanje digitalnih kompetencija odraslih učenika. Stručne kompetencije zaposlenika potrebne za razvoj i implementaciju obrazovnih programa potpomognutih informacijsko-komunikacijskom tehnologijom bit će ojačane provedbom projekta. Razvojem kompetencija zaposlenika TICM-a izravno će se unaprijediti kvaliteta i kvantiteta obrazovnih programa. Edukacije će pridonijeti i oblikovanju pozitivnih stavova, motivacije i interesa odraslih učenika za područje digitalne transformacije.

Projekt će generirati koristi za TICM-ove djelatnike-edukatore te odrasle učenike kao ciljne skupine TICM-ovih obrazovnih programa (zaposleni, nezaposleni, NEET skupina) dok će najbolje prakse u provedbi projekta biti podijeljene s partnerskim organizacijama. Projektom će se ojačati TICM-ova pozicija ključne organizacije za cjeloživotno obrazovanje odraslih u Međimurskoj županiji. Dakle, internim i eksternim edukacijama osigurat će se kvalitetno širenje projektnog iskustva i rezultata.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.