Javna nabava

POSTUPAK NABAVE USLUGE ČIŠĆENJA (25. lipnja 2019. godine – 24. lipnja 2020. godine)

Upisnik ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru