Ukupna vrijednost projekta: 182.886,67 HRK
Sufinanciranje: 100% od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Razdoblje provedbe projekta:  3.9.2018. – 30.8.2019.
Korisnik bespovratnih sredstava: Udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS)
Projektni partneri: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM), Međimurska županija, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, III. osnovna škola Čakovec i Međimurski informatički klub (MIK).

Projekt predstavlja uspješnu suradnju javnog, civilnog i obrazovnog sektora koja je nužna za unaprjeđenje vještina ključnih za daljnji osobni (a kasnije i profesionalni) razvoj, kroz provedbu obrazovnih programa iz područja programiranja namijenjenih darovitim, proaktivnim i visokomotiviranim učenicima.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske, za provedbu pet strukturiranih obrazovnih programa usmjerenih primjeni računalnih algoritama za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Međimurske županije, kao i za njihovu pripremu za relevantna informatička natjecanja od strane iskusnih mentora udruga MIS i MIK, dodijeljeno je 182.886,67 HRK bespovratnih sredstava. Predviđeno je i ulaganje u informatičku opremu, didaktička sredstva i nastavni materijal nužan za realizaciju aktivnosti koje će se odvijati u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Ovim projektom izravno će se utjecati na razvoj društva znanja u Međimurskoj županiji kroz implementaciju održivih izvaninstitucionalnih inicijativa unaprjeđenja tehničkih vještina djece i mladih. Učenici osnovnih i srednjih škola osposobiti će se za samostalno, odgovorno, učinkovito, svrhovito i primjereno korištenje digitalnih tehnologija u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija vrlo brzo mijenja. Program Centra je osmišljen na način da među ciljnom skupinom razvija digitalnu mudrost – sposobnost odabira i primjene najprikladnije tehnologije ovisno o problemu koji se rješava, kritičko mišljenje, računalno razmišljanje, vještine programiranja i kreativnost. Centar izvrsnosti iz područja informatike program je identifikacije, usmjeravanja i sustavnog praćenja razvoja informatičkih vještina učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na području Međimurske županije.

Navedeni pilot projekt predstavlja temelj za implementaciju Centra izvrsnosti iz informatike na razini Međimurske županije za čiju realizaciju je potrebno osigurati veći proračun i operativni kapacitet, stoga isti uživa maksimalnu podršku Međimurske županije. U okviru projekta predviđena je financijska podrška Međimurske županije, ovisno o raspoloživim mogućnostima.


Kontakt za sva pitanja:
Dejan Drabić, mag. inf.
predsjednik udruge “MIS” i voditelj projekta
mob: 098.331.114
e-mail: info@udruga-mis.hr
www.udruga-mis.hr


Projekt Centar izvrsnosti iz informatike – faza I provodi se u okviru Natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.