Vrijednost projekta: 211.799,95 EUR
Sufinanciranje: 180.029,95 EUR
Trajanje projekta: od 1. kolovoza 2020. godine do 30. ožujka 2022. godine
Vodeći partner: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
Ostali partneri: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet informatike i organizacije, Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykanizsi, Poslovni inkubator iz Nagykanizse
Više o projektu saznaj na službenoj web stranici

 


Projekt Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS) sufinanciran u okviru poziva INTERREG programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020., predstavlja izravan odgovor na najznačajnije izazove visokog obrazovanja u programskom području unapređujući ulogu obrazovnih ustanova kao intelektualnih centara te povezujući ih s poslovnim sektorom i poduzetničkim potpornim institucijama.

Tijekom dvadeset mjeseci partneri će raditi na rješavanju problema u području obrazovanja u pograničnom području – neravnoteži između ponude i potražnje na tržištu rada, nedovoljnoj motivaciji za cjeloživotno učenje te neujednačenoj kvaliteti i pristupu edukacijskim programima. U inicijalnoj fazi projekta, stručni timovi obje visokoškolske ustanove, uz potporu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), radit će na izradi strukturiranog i formalnog kurikuluma koji će biti integriran u njihove studijske programe. Digitalna transformacija te industrija 4.0 odabrane su kao teme dva edukacijska programa koji će biti dostupni studentima obje institucije kao izborni kolegiji te koji će, sukladno internim pravilima, nositi određeni broj ECTS bodova. Velik dio edukacijskih materijala bit će dostupan on-line, a osim klasičnih predavanja licem-u-lice, programi će uključivati nove metode učenja, poput projektnog učenja, učenja kroz igru, obrnute učionice, itd.

Potporu visokoškolskim ustanovama pružit će TICM te poslovni inkubator iz Nagykanizse koji će služiti kao važna spona između obrazovnog sektora te gospodarstva. U provedbu radionica uključit će se i predstavnici poduzeća kao i gostujući predavači koji će svojim iskustvom studentima pružiti važne informacije kako bi se što lakše snašli na tržištu rada. U svrhu podizanja razine prekogranične suradnje, tijekom projekta bit će organizirano nekoliko studijskih posjeta studenata i nastavnog osoblja obrazovnim institucijama s druge strane granice na kojima će studenti osim međusobnog upoznavanja imati priliku stupiti u kontakt s potencijalnim poslodavcima

Kao popratne aktivnosti u početnoj fazi projekta, svaki od partnera opremit će prostore za edukaciju modernom prezentacijskom i IT opremom kako bi se kvaliteta samih predavanja dodatno podigla. Osim toga, predstavnici konzorcija otputovat će na studijski posjet nekoj od institucija iz Europske unije koja je već uspješno implementirala slični model intenzivnih edukacijskih programa za studente.

 


Stranica je kreirana uz financijsku podršku Europske Unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stavova Europske unije i/ili Upravljačkog tijela programa.