Vrijednost projekta: 282.687,54 EUR
Sufinanciranje: 236.440,58 EUR
Trajanje projekta: 1.9.2011. – 31.12.2012.
Vodeći partner: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje
Ostali partneri: Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykaniszi i Pannon Novum – regionalna agencija regije Zapadnog Podunavlja za poticanje inovacija


Projekt I3CT Crossborder Clustering sufinancirala je Europska unija u okviru drugog poziva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska.

Projekt je bio usmjeren na razvoj gospodarske suradnje i ljudskih resursa kroz zajedničke istraživačke, razvojne i inovacijske napore sveučilišnih i nesveučilišnih institucija, kao i privatnih tvrtki u suradnji s tehnološko-inovacijskim centrima. Ovakva suradnja dovela je do povećanja zajedničkog istraživačkog, razvojnog i inovacijskog kapaciteta pograničnog područja. Projekt se provodio u Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji u Hrvatskoj te Županiji Zala i Županiji Somogy u Mađarskoj.

Opći cilj projekta bio je poticanje suradnje i sinergije između organizacija ključnih za razvoj gospodarstva koje se temelji na znanju, uključujući informatičke fakultete, razvojne institucije, tehnološko inovacijske centre, klastere i privatna poduzeća na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) s obje strane granice.

I3CT Crossborder clustering HR from TICM on Vimeo.