Vrijednost projekta: 641.109,31 EUR
Sufinanciranje: 540.699,80 EUR
Trajanje projekta: 1.4.2011. – 31.3.2013.
Vodeći partner: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
Ostali partneri: Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj, AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije, Zagorska razvojna agencija – ZARA, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, TECES – Tehnološki centar za električne strojeve iz Maribora, Razvojni centar Murska Sobota i TehnoCenter Univerze v Mariboru


Projekt se provodio u sklopu IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska 2007.-2013. uz sufinanciranje Europske unije kroz Instrument pretristupne pomoći (IPA) te Službe vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku.

Opći cilj projekta bio je stvaranje potpornog okruženja za poticanje gospodarskoga rasta i konkurentnosti gospodarstva povezivanjem poduzeća i znanstvenoistraživačkih institucija na slabije razvijenom pograničnom području s ciljem stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora.

Projektom su ostvareni sljedeći specifični ciljevi:
– identifikacija inovativnog potencijala pograničnog područja Slovenije i Hrvatske,
– regionalno i prekogranično povezivanje poduzeća s istraživačkim institucijama zbog jačanja suradnje i povećanja prijenosa znanja,
– promocija zajedničkih razvojnih ideja poduzeća i istraživačkih institucija,
– priprema prijedloga mjera za poticanje rasta inovativnih poduzeća,
– unaprjeđenje poslovne i tehnološke suradnje između regija u pograničnom području, te integracija područja u međunarodne tehnološke inicijative.

Provedba projekta obuhvatila je niz ciljnih skupina, od kojih je potrebno spomenuti:
– inovativna poduzeća i poduzeća s potencijalom za usmjerenje k inovativnim i tehnološki naprednim proizvodnim i poslovnim procesima,
– istraživačke i odgojno-obrazovne institucije,
– akademska zajednica (istraživači),
– lokalna uprava – u smislu da se lokalnoj upravi predstave preporuke za pristup lokalne razine u razvoju i potpori tehnološki naprednim sektorima i poduzećima,
– javnost – u smislu podizanja svijesti o važnosti ulaganja u istraživanje i razvoj, te nove, napredne tehnologije.