Ukupna vrijednost projekta: 26.191.548,75 kn
Razdoblje provedbe projekta: 1.3.2020. – 2.11.2023.
Nositelj projekta: Tehnička škola Čakovec
Partneri: Međimurska županija, Strojarska i prometna škola Varaždin, Graditeljska škola Čakovec, Tehnička škola Daruvar, Sobočan d.o.o., Sveučilište Sjever, POU Algebra, Srednja škola Oroslavje, Srednja škola Krapina
Uloga TICM-a  u projektu: Osmišljavanje idejnog koncepta i organizacija učeničkih kampova i strojarskih hubova kao dio projektnih aktivnosti

Projekt  Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ usmjeren je na podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja u području strojarstva u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj te na jačanje suradnje između obrazovnog sustava, gospodarstva i znanstvene zajednice. Tehnička škola Čakovec će provedbom projekta, zajedno s partnerima, nastojati riješiti problem nedostatka kvalificirane radne snage u području strojarstva te pridonijeti rješavanju problema neusklađenosti znanja koje učenici imaju nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada. Navedeno će biti realizirano kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) u strojarstvu čija je osnovna svrha postati mjesto kvalitetne suradnje obrazovnog i gospodarskog sektora te svih njihovih dionika (učenika, nastavnog osoblja, vodstva i drugih zaposlenika poduzeća).

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), kao vanjski suradnik na projektu, zadužen je za organizaciju kampova namijenjenih učenicima srednjih i osnovnih škola te održavanje strojarskih hubova.

Svrha kampova je osvještavanje zainteresirane javnosti o postojanju i ulozi RCK TŠČ-a te prijenos znanja iz STEM-a, strojarstva i mehatronike te elektrotehnike i računalstva učenicima na zabavan i interaktivan način. Planirana je provedba ukupno četiri kampa.

Strojarski hubovi su zamišljeni kao središnje mjesto okupljanja učenika, stručnjaka iz poslovnog sektora te inovatora koji u timovima, uz potporu ostalih poslovnih i tehničkih stručnjaka, rade na razradi poduzetničkih ideja iz područja strojarstva i mehatronike. U sklopu dvaju hubova bit će organizirana i dva jednotjedna edukacijska programa koja uključuju prijenos/stjecanje znanja potrebnih za pokretanje poduzetničkog pothvata i upravljanje poslovanjem.

Ovaj projekt će, zajedno s 29,6 milijuna kuna vrijednim projektom Regionalni centar strojarstva TŠČ (financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj), omogućiti stvaranje infrastrukturnih, tehnoloških, organizacijskih i stručnih preduvjeta za vrhunsko strukovno obrazovanje te obrazovanje odraslih u području strojarstva sukladno potrebama gospodarstva u regiji. TICM će dati svoj doprinos u podizanju kvalitete obrazovanja i jačanjem spone između obrazovanja, gospodarstva i znanstvene zajednice.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda