Tijekom kolovoza 2017. godine, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Odluku o financiranju kojom se Gradu Prelogu dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 15.771.678,61 kn za provedbu projekta „Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra“. Sredstva su odobrena u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Razvoj poslovne infrastrukture“.  Ukupna vrijednost projekta je 16.137.657,44 kn  tako da učešće Grada Preloga u ovom projektu iznosi 365.978,83 kn. Dvogodišnji projekt započeo je 1. studenog 2017. godine, a trajat će do istog datuma 2019. godine.

U okviru projekta planira se izgradnja i opremanje Poduzetničkog centra Prelog na prostoru Gospodarske zone u Prelogu – Sjever ukupne neto površine od 2.172 m2. Prostori Poduzetničkog centra Prelog namijenjeni su novoosnovanim poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima kao i poduzećima koja posluju duže od 3 godine. Prostor će poslužiti kao poduzetnički inkubator s ciljem zadržavanja  mladih obrazovanih i stručnih osoba na području Grada Preloga, odnosno sprječavanje njihova odlaska. Osnovat će se poduzetnička potporna institucija koja će pružati stručnu potporu u provođenju i inicijaciji poduzetničkih inicijativa, boljem korištenju dostupnih bespovratnih sredstava, unaprjeđenju konkurentnosti poslovnih subjekata te će omogućiti zadržavanje kvalificirane radne snage na ovom području.

Partner na projektu je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje Čakovec d.o.o. a suradnik Pučko otvoreno učilište Čakovec.

TICM-ova uloga u projektu primarno će se ogledati u savjetovanju korisnika bespovratnih sredstava o uspostavi modela upravljanja i djelovanja Poduzetničkog centra Prelog.Iskustvo Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TICM) stečeno unazad devet godina rada kroz pripremu i/ili provedbu 50-ak projekata ukupne vrijednosti 139,5 milijuna HRK, namijenjenih daljnjem razvoju poslovnog, javnog i civilnog sektora, sufinanciranih iz Europskih strukturnih investicijskih fondova, Programa provjere inovativnog koncepta, Erasmus+ programa te prekograničnih i transnacionalnih poziva temelj su za uspješnu provedbu projekta Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra. Uz projektno iskustvo, osnovni razlog za odabir TICM-a u projektni konzorcij je upravo vezan uz ulogu koju on obnaša u području poticanja mikro, malog i srednjeg poduzetništva u Međimurskoj županiji. TICM je poduzetnički inkubator što za inkubirana poduzeća znači da mogu koristiti vrhunski opremljene uredske prostore sa svom potrebnom infrastrukturom, zajedničke prostore i opremu u vlasništvu TICM-a te savjetodavne i usluge edukacije po povoljnim uvjetima. Od samog početka djelovanja, TICM bilježi stalan porast potražnje za uslugama inkubacije što je, između ostalog, rezultiralo relativno brzim popunjavanjem raspoloživih poslovnih prostora. Tijekom prethodnih godina u TICM-u je bilo inkubirano više od 40 poduzeća. Uz 28 inkubiranih poduzeća koja zapošljavanju stotinjak osoba, trenutna popunjenost inkubatora je na razini od 100%.

Iz svega navedenog, evidentno je kako djelatnici TICM-a posjeduju ekspertizu iz različitih područja koja su od izravne koristi korisniku bespovratnih sredstava, Gradu Prelogu, u provedbi projekta Izgradnja poslovne infrastrukture i osnivanje poduzetničkog centra te prilikom samog uspostavljanja poduzetničke potporne institucije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.