Vrijednost projekta: 31.290.223,12 HRK
Bespovratna sredstva: 31.290.223,12 HRK
Trajanje projekta: 1.7.2018.-1.2.2021.
Projektni konzorcij: Međimurska županija (nositelj projekta), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, Međimursko veleučilište u Čakovcu
Operativna tijela u provedbi projekta:  Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Internetska stranica: https://metalskajezgra.hr/ 


Opći cilj projekta i ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec (u nastavku: Metalska jezgra) je izgraditi istraživačku infrastrukturu namijenjenu znanstveno-istraživačkoj zajednici za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske i povezanih industrija na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske. Infrastrukturni dio aktivnosti uspostavljanja Metalske jezgre sufinanciran je iz Javnog poziva Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

U okviru projekta stvorit će se infrastrukturni uvjeti za rad Metalske jezgre kroz rekonstrukciju objekta bivše jahaone u okviru Centra znanja Međimurske županije koji se razvija na prostoru bivše vojarne u Čakovcu i opremanje opremom potrebnom za rad institucije i provođenje aktivnosti istraživanja i razvoja. U svrhu provedbe projekta i daljnjeg razvoja cijele inicijative osnovana je ustanova Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec čiji je osnivač Međimurska županija i koja će biti upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Usporedno s provedbom infrastrukturnog dijela aktivnosti, projektni tim intenzivno radi na okupljanju i umrežavanju pojedinaca, institucija i poduzeća koji će biti nositelji razvoja i budućeg rada Metalske jezgre kako bi ona uistinu postala mjesto susreta i suradnje poduzetnika, znanstvenika i potpornih institucija te utjecala na razvoj gospodarstva sjeverozapadne Hrvatske.

Međimurska županija kao osnivač Metalske jezgre ima namjeru izgraditi kvalitetnu tehnologijsku platformu pri čemu ključno mjesto imaju stručnjaci koji će infrastrukturu staviti u funkciju, koristiti za znanstveno-istraživačke aktivnosti, educirati poduzetnike, akademsko osoblje i druge ciljne skupine.

Osnovne silnice koje će usmjeravati djelovanje Metalske jezgre su potrebe poduzetnika za određenom tehnologijom ili znanjima i vještinama s jedne strane, i znanja i znanstveno-istraživački interesi na partnerskim znanstveno istraživačkim institucijama s druge strane.


Fizička infrastruktura 

Za potrebe rada Metalske jezgre rekonstruirat će se i opremiti objekt bivše jahaone (Bana Josipa Jelačića 22D, Čakovec) u Centru znanja Međimurske županije koji se razvija u bivšoj vojarni u Čakovcu. Radi se o relativno visokom objektu što omogućuje smještanje dodatne galerije u objekt pri čemu će biti uređeno 1517,74 m2 neto površine u prizemlju i 575,03 m2 neto površine na galeriji. U prizemlju će biti smješten ured uprave i još jedan veći dodatni ured te laboratoriji, radionice, izložbeni prostor i zajedničke prostorije. Na galeriji će biti smješteni dodatni uredi, učionica i otvoreni lounge prostor.

Postojeće stanje:

Projektirano stanje:

Presjek objekta – projektirano stanje

Pročelja objekta – projektirano stanje


Organizacijska struktura

Glavnina aktivnosti Metalske jezgre provodit će se kroz Odjel za istraživanje i razvoj, odnosno njegova dva laboratorija: Laboratorij za Internet stvari (IoT) i Laboratorij za prototipiranje.   Treći odjel, Odjel za tehnologiju pružat će podršku Odjelu za istraživanje i razvoj u provođenju znanstveno-istraživačke djelatnosti, s naglaskom na primjenu rezultata istraživanja na korisnike iz industrije, odnosno tržište. Metalska jezgra će provoditi aktivnosti prijenosa znanja i transfera tehnologije te nuditi usluge razvojnih programa, predinkubacije i inkubacije za nova poduzeća nastala temeljem rezultata istraživanja.


Metalska jezgra kao istraživačka infrastruktura bavit će se aktivnostima umrežavanja znanstvenika, istraživača, znanstveno-istraživačkih institucija, obrazovnih institucija i poduzetnika, koji će u sklopu infrastrukture moći razmjenjivati iskustva, znanja i vještine.

Koncept djelovanja Metalske jezgre predviđa suradnju znanstveno-istraživačkog sektora, poslovnog sektora (metalska industrija) i javnog sektora (Međimurska županija s potpornim institucijama), odnosno stvaranje triple helix efekta, koji će pridonijeti rješavanju razvojnih problema Međimurske županije i šire regije te jačanju regionalne konkurentnosti.


     Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.