Vrijednost projekta: 1.707.885,43 HRK
Bespovratna sredstva:  1.707.885,43 HRK
Trajanje projekta: 14.5.2018.-14.11.2020.
Projektni konzorcij: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA (tehničko tajništvo), Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Međimurska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec i HGK Županijska komora Čakovec.


Empowering for Growth 3 projekt je Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (LPZ) Međimurske županije  koje djeluje s ciljem pripreme i provedbe inicijativa namijenjenih jačanju ljudskih potencijala u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada. U središtu projekta je oblikovanje i implementacija akcija rješavanja problema koje su članovi LPZ-a uočili tijekom dosadašnjeg rada. Akcije su prvenstveno usmjerene mladima koji ulaze nespremni u svijet rada – učenici nisu vođeni potrebama lokalnog tržišta rada kod odabira budućeg zanimanja i škole, škole nedovoljno pripremaju učenike za radne izazove dok istodobno ne postoji sustavna profesionalna orijentacija. Sve navedeno rezultira konkretnim problemima mladih u vidu njihove nesnalažljivosti i nedostatka ključnih radnih vještina kao i izostanka motivacije i spremnosti na cjeloživotno učenje koji će se nastojati ublažiti provedbom sljedećih aktivnosti:

  1. Intervencije na tržištu rada: provedba inovativnog ciklusa radionica za mlade nezaposlene s ciljem stjecanja vještina za pronalazak i zadržavanje posla, organizirani posjeti učenika međimurskih osnovnih i srednjih škola poduzećima i/ili poduzetničkim potpornim institucijama, suradnja članova LPZ-a s predstavnicima poslovnog sektora
  2. Poticanje poduzetništva: dodjela potpora za samozapošljavanje nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina na tržištu rada, sustavna podrška poduzetnicima početnicima kroz rad tijela Guardians of Entrepreneurs
  3. Održivo funkcioniranje LPZ Međimurske županije: izrađena Strategija razvoja ljudskih potencijala Međimurske županije te Akcijski plan za implementaciju iste, edukacija članova LPZ-a, studijski posjet organizaciji Stirling Local Employability Partnership s ciljem usvajanja provjereno učinkovitih praksi u poticanju zapošljavanja mladih
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom

Projekt će rezultirati osnaživanjem mladih nezaposlenih osoba kroz niz informativnih, edukativnih i savjetodavnih aktivnosti, jačim povezivanjem i suradnjom obrazovnog, javnog i poslovnog sektora kroz uspostavu mehanizma rane intervencije na tržištu rada, poticanjem samozapošljavanja desetak nezaposlenih osoba s kvalitetnim i održivim poslovnim modelom te učinkovitim funkcioniranjem LPZ-a.