Informacije kojima raspolaže Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., a koje su od javnog interesa, javnosti su dostupne na sljedeće načine:

 • na internetskim stranica (www.ticm.hr),
 • održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 • neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 • dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev pisanu informaciju, preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.
 • zahtjev na ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:
 • pisanim zahtjevom na adresu elektroničke pošte: info@ticm.hr,
 • telefaksom na broj: 040/395 142,
 • telefonom na brojeve: 040/499 405,
 • poštom na adresu: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec
 • osobno na gore navedenu adresu, od ponedjeljka do četvrtka, od 9 do 15 sati.
 • službenik za informiranje je Ivan Plačko, direktor.
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odgovor na usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama prosljeđuje se u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Detalje o ostvarivanju prava na pristup informacijama te informacije kojima raspolaže Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. možete pronaći u dokumentu:

Odluka o ustrojavanju i katalog informacija.

Odluka o izmjenama i dopunama kataloga informacija.


VISINA NAKNADE

“Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknada propisuje Povjerenik za informiranje – Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.”


Zahtjev za pristup informacijama – OBRAZAC

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija – OBRAZAC

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija – OBRAZAC

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija