KORISNIK: Međimurska županija
PARTNERI U PROVEDBI: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Međimurska energetska agencija d.o.o. MENEA, JU za razvoj Međimurske županije REDEA
POZIV: C2.1.R2.I1.01 – Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 363.055,94 EUR
Intenzitet potpore: 90%
Bespovratna sredstva: 326.750,35 EUR

Međimurska županija je nositelj projekta proširenja i unapređenja Centra znanja Čakovec, a za provedbu je zadužen projektni tim sastavljen od zaposlenika županijskih institucija koje od početka sudjeluju u revitalizaciji bivšeg kompleksa vojarne, to su Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA i Međimurska energetska agencija te županijske službe.

Razdoblje provedbe: od 28. prosinca 2022. godine do 31. svibnja 2024. godine


Projekt izrade projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec omogućit će sanaciju četiri preostala postojeća objekta na području bivše vojarne „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Projektni prijedlog je dio Razvojnog sporazuma za sjeverozapadnu Hrvatsku te čini dio projekta „Proširenje i unapređenje Centra znanja Čakovec“. U sklopu Razvojnog sporazuma za Sjever Hrvatske, za projekt Proširenja i unapređenja Centra znanja Čakovec osigurano je 38.270.621,80 EUR te je od iznimne važnosti izrada projektno-tehničke dokumentacije bez koje bi izostao osnovni preduvjet za provedbu samog projekta proširenja i unapređenja.

Projektne aktivnosti:

  1. Izrada  projektno-tehničke dokumentacije za zahvat rekonstrukcije/sanacije objekata koja će rezultirati projektno-tehničkom dokumentacijom za rekonstrukciju četiri zapuštena vojna objekta i koja uključuje idejni projekt sa snimkom postojećeg stanja, glavni projekt s troškovnikom radova za ishođenje građevinske dozvole, reviziju za kontrolu glavnog projekta i druge obavezne dokumente.
  2. Izrada detaljnog projekta unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata u Centru znanja Čakovec koja će rezultirati detaljnim projektom unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacija sva četiri objekata.
  3. Izrada dokumentacije za postupak javne nabave građevinskih radova koja će rezultirati dokumentacijom o nabavi za postupak nabave građevinskih radova rekonstrukcije odnosno sanacije bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec.

Četiri zapuštena vojna objekta obuhvaćena projektom će se prenamijeniti u:

Kreativno-inspiracijski centar, ukupne površine 767 m2 , rekonstrukcijom će se prenamijeniti u prostor prikladan za korištenje kreativnih profesionalaca i hobista u različitim stvaralačkim područjima te održavanju različitih tečajeva i radionica. Prostor će biti podijeljen u tri zone: izvedbenu, rekreacijsku i kreativnu. Izvedbeni prostor će biti multifunkcionalan prostor namijenjen cjelodnevnom boravku, susretima i poticanju interakcija svih korisnika prostora bivše vojarne koji će se jednostavno prilagođavati sadržaju koji se u njemu odvija (kreativne radionice, izvedbene umjetnosti, prezentacije kreativnih djela, projekcije video sadržaja, prezentacije proizvoda i usluga, znanstveno popularna predavanja i sl.).

Poduzetnički inkubator u dvije zgrade, zgradi 4 tlocrtne površine 755 i zgradi 5 tlocrtne površine 759 , u kojima su predviđeni uredi različitih površina, dvorane za sastanke, zajedničkih prostora poput kuhinje te pomoćnih prostorija poput sanitarnih čvorova, server i elektro sobe, kotlovnice i drugo. Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije vodit će se briga o ulozi poduzetničkih inkubatora, a to je u prvom redu biti na usluzi poduzetnicima s aspekta podrške pri pokretanju poduzeća odnosno razvoju poslovanja.

Energetski i klimatski centar Međimurje koji će prije svega biti fokusiran područje obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, održivog razvoja te prilagodbi klimatskim promjenama. U centru su predviđeni uredi različitih veličina, coworking prostor, showroom, manja konferencijska dvorana, soba za sastanke te ostali zajednički prostori poput kuhinje. Posebno je zanimljiv showroom prostor koji je osmišljen kao funkcionalni i prezentacijski prostor površine 110 , u kojem će biti izloženi najsuvremeniji sustavi iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije trenutno prisutnih na tržištu.

“Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornim za njih”.