Vrijednost projekta: 365.659,36 EUR
Sufinanciranje: 308.879,02 EUR
Trajanje projekta: 18.12.2013. -17.3.2015.
Vodeći partner projekta: Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj
Ostali partneri: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije, Zagorska razvojna agencija – ZARA, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, TECES – Tehnološki centar za električne strojeve iz Maribora, Razvojni centar Murska Sobota i TehnoCenter Univerze v Mariboru


Projekt je sufinanciran u sklopu trećeg poziva IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska. Svrha ovog programa je bila, kroz pet različitih komponenti, pripremiti države kandidatkinje za upravljanje europskim fondovima koji obuhvaćaju područja Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda (ESF) itd.

Cilj projekta je bio usmjeren uspostavi i promociji potporne usluge u smislu povezivanja poduzeća, istraživača i studenata u obliku on-line burze studentskih istraživačkih radova i predstavljanja praktičnih rješenja za uočene gospodarske i razvojne izazove u programskom području. Kroz povezivanje poduzeća, studenata i istraživača iz visokog obrazovanja nastojao se potaknuti gospodarski rast te povećati konkurentnost gospodarstva u manje razvijenom pograničnom području.

Glavne aktivnosti projekta MARATON su bile sljedeće:
– uspostava zajedničke, dvojezične web i mobilne aplikacije (Android i iOS),
– punjenje baze podataka otvorenim istraživačkim radovima koje su poduzeća definirala kao projekte za studentsku praksu, diplomski, magistarski ili doktorski rad,
– promotivna kampanja za uključivanje studenata i istraživača – mentora u projekte,
– promotivna kampanja za podizanje svijesti šire javnosti o postojanju i koristi on-line burze i samog projekta,
– prijenos rezultata i iskustava iz projekta izvan područja i na buduće ciljne skupine.