Vrijednost projekta: 942.208,33 HRK
Bespovratna sredstva: 942.208,33 HRK
Trajanje projekta: 14.5.2018.-14.11.2020.
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec (vodeći partner), Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Razvojna agencija Grada Čakovca – ČAKRA, Udruga Zora, Pučko otvoreno učilište Čakovec.Proteklih godina tržište rada prolazi velike promjene i unatoč smanjenju broja nezaposlenih, još uvijek je problemu nezaposlenosti potrebno pristupiti strateški i ciljano. Zbog nedostatka radne snage – što zbog odlaska u inozemstvo, ali i demografskog utjecaja – potrebno je aktivirati svu raspoloživu radnu snagu, s obzirom da u takvim uvjetima i poslodavci teže dolaze do zaposlenika potrebnih kvalifikacija. U Međimurskoj županiji još uvijek ne postoji trajni mehanizam potpore gdje nezaposleni i tražitelji posla mogu dobiti sustavnu i cjelovitu pomoć vezanu uz aktivaciju na tržište rada. Savjetnici za zapošljavanje u HZZ-u uključuju nezaposlene na radionice vezane uz traženje posla i povezuju ih s poslodavcima, ali većinom to nije dovoljno s obzirom da dugotrajno nezaposleni trebaju cjelovitu i sustavnu podršku koja će ih motivirati i pomoći im da ojačaju samopouzdanje, osvijeste postojeće i steknu nove kompetencije koje će ih učiniti konkurentnima na tržištu rada.

Projekt „Istakni se osvoji posao 2“ nastavak je uspješnog prethodnika istog naziva čiji je cilj bio podizanje vještina traženja posla nezaposlenih osoba iz Međimurske županije kroz Klubove za zapošljavanje. Projekt sadrži dodatne aktivnosti koje pružaju sustavnu podršku nezaposlenim osobama u razvoju karijere i traženju posla. Također će im biti pružena podrška prije i nakon završetka programa koja će se sastojati od početnih i naprednih informatičkih radionica, edukacije iz područja upravljanja projektnim ciklusom, sastanaka s poslodavcima kroz speed dating, organizaciju tematskih predavanja i konverzacijskog tečaja engleskog i njemačkog jezika. Ciljna skupina projekta su pripadnici ranjivih skupina sukladno Strategiji razvoja MŽ; dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 i stariji od 29 godina), žene, mladi, osobe 50+, nacionalne manjine, osobe s invaliditetom te ostale ranjive skupine koje su iz određenog razloga ostale nezaposlene.

Projekt će biti proveden kroz sveukupno tri elementa:

  1. Provedba usluga Kluba za zapošljavanje
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom i administracija

Klub za zapošljavanje djelovat će s ciljem pružanja individualizirane potpore nezaposlenim osobama, a funkcionirat će prema načelu intenzivnog rada i pristupu da za svakog sudionika postoji posao. Korisnici usluga Kluba za zapošljavanje radit će na izgradnji svojih vještina kako bi se ublažile ili čak eliminirale prepreke za njihovo zapošljavanje. Edukacija će se odvijati pod vodstvom voditelja Kluba za zapošljavanje i projektnih partnera, a polaznici će u kratkom roku razviti transverzalne vještine potrebne na tržištu rada.