Vrijednost projekta: 11.982.571,49 kn
Sufinanciranje: 
11.978.080,36 kn 
Izvor sredstava: 
Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje projekta: 
1. rujna 2017. do 1. studenog 2020. godine
Korisnik projekta: 
Međimurska županija
Projektni partneri: 
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje i Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA / Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

Projektna brošura

Projektom će se doprinijeti napretku Međimurske županije kroz daljnji razvoj poduzetničke poslovne infrastrukture, izgradnju materijalnih i ljudskih kapaciteta te stvaranje uvjeta za osnivanje i djelovanje na znanju utemeljenih poduzeća (opći cilj projekta).

Daljnji razvoj poticajnog okruženja za kreiranje i implementaciju poduzetničkih inicijativa kroz proširenje poduzetničkog inkubatora na području Međimurske županije (svrha projekta) bit će postignut kroz niz aktivnosti, pri čemu su najznačajniji rezultati projekta sljedeći:

  • Rekonstruirani, uređeni i opremljeni prostori poduzetničkog inkubatora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u potkrovlju zgrade 22B (TICM 1). U objektu će biti rekonstruirano potkrovlje u kojem će biti opremljeno 16 ureda, 1 predinkubacijski / coworking prostor i soba za sastanke ukupne neto površine 408,47 m2;
  • Rekonstruirani, uređeni i opremljeni prostori poduzetničkog inkubatora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje u zgradi 22N (TICM 3). U rekonstruiranom objektu će ciljnim skupinama biti na raspolaganju 18 ureda, izložbeni prostor, soba za sastanke i informatička učionica ukupne neto površine 550,59 m2;

Projekt je dio daljnjeg razvoja Centra znanja Međimurske županije smještenog u bivšoj vojarni u Čakovcu, unutar kojeg godinama djeluju poduzetničke potporne institucije (Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. i Međimurska energetska agencija d.o.o.), Međimursko veleučilište u Čakovcu te tridesetak predstavnika sektora malog gospodarstva.


Potkrovlje zgrade TICM1, veljača 2018. godine


Proces rekonstrukcije zgrade TICM 3


Coworking


Kontakt osoba za više informacija:
Ivan Plačko,
direktor TICM-a
Tel.: 00385 (0)40 499 405
E-mail.: info@ticm.hr 

Poveznice:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.