PODUZETNIČKI IMPULS ZA 2012.g.

Tijekom 2012. godine Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje dodijeljena su bespovratna sredstva za uređenje i opremanje zajedničkih prostorija namijenjenih korištenju od strane inkubiranih poduzetnika i vanjskih klijenata. Kroz pripremu dviju projektnih prijava u okviru prekograničnih programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013 osigurani su i preduvjeti za povezivanje poduzetnika koji u svom radu koriste visoke tehnologije sa znanstveno-istraživačkim institucijama s ciljem transfera tehnologije u poslovni sektor. Sredstva su usmjerena i u promociju inovativnog poduzetništva, primarno kroz organizaciju događanja poput Dana kreativnih tehnologija, Dana informacijsko-komunikacijskih tehnologija te realizaciju niza promotivnih aktivnosti.


PODUZETNIČKI IMPULS ZA 2013.g.

Ministarstvo poduzetništva i  obrta i tijekom 2013. godine nastavilo je sufinancirati aktivnosti Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje usmjerene pružanju kvalitetnih mentorskih i edukacijskih usluga poduzetnicima početnicima i poduzećima u ključnim razvojnim fazama. Usluge pripreme projektnih prijava, provedba aktivnosti u okviru Crowd Storming projekta namijenjenog povezivanju poduzetnika i studenata kroz rad na zajedničkim projektima, organizacija edukacija iz područja osnovnih i naprednih informatičkih znanja, internet marketinga, osmišljavanja poslovnog modela i vođenja inovativnog poduzetničkog pothvata te provedba savjetovanja o intelektualnom vlasništvu samo su neke od aktivnosti koje su zaposlenici TICM-a uspješno realizirali tokom trajanja projekta.


PODUZETNIČKI IMPULS ZA 2014.g.

Treću godinu zaredom, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje sudjelovao je u Programu poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls za 2014. godinu za čiju su provedbu bila osigurana značajna sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske. TICM je provodio projekte u sklopu mjere C2. Tehnološki parkovi, poslovni inkubatori i poduzetnički akceleratori i mjere C3B. Internacionalizacija poslovanja.

Kroz projekt sufinanciran iz C2 mjere tijekom 13 mjeseci trajanja projekta izvršena su ulaganja u računalnu, telekomunikacijsku i drugu opremu nužnu za operativno funkcioniranje TICM-a kao poduzetničkog inkubatora. Djelatnici TICM-a kontinuirano su pružali savjetodavne usluge iz područja u kojima posjeduju znanje inkubiranim poduzetnicima i ostalim vanjskim klijentima. Značajan angažman se ulagao u pružanje mentorskih usluga iz područja poslovnog planiranja, upravljanja poslovanjem, komercijalizacije inovacija, razvoja novih proizvoda i usluga,  povezivanja dionika iz akademskog, javnog i gospodarskog sektora, specifičnih područja informacijskih i grafičkih tehnologija te pripreme projektnih prijedloga namijenjenih apliciranju na objavljene natječaje iz nacionalnih, EU i drugih izvora financiranja.

Predloženim projektom u sklopu C3B mjere TICM je nastojao pozitivno utjecati na unaprjeđenje poduzetničkog okruženja na području Međimurske županije. Izvršena je prezentacija TICM-a putem promotivnih materijala distribuiranih na relevantnim događanjima u tuzemstvu i inozemstvu kao i povezivanje s drugim potpornim institucijama, dok je poduzetnicima omogućeno sudjelovanje na međunarodnim poduzetničkim i tehnološkim konferencijama.