Vrijednost projekta: 141.592,32 HRK
Sufinanciranje: 6.230,00 HRK
Nositelj: Institut sinergije znanosti i društva


Program Modern Leadeship in the Making bio je namijenjen studentima koji pokazuju potencijal da postanu lideri u područjima od njihovog interesa uzimajući u obzir činjenicu kako je u današnjim uvjetima prijeko potreban novi stil vodstva koji s jedne strane podrazumijeva tzv. meke vještine, a s druge dobro razumijevanje tehničkih i prirodnih znanosti.

Cilj ovog projekta bio je prenijeti mladim ljudima ključne vještine te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u kreiranju politika za mlade i uključiti ih u profesionalno umrežavanje koje mogu iskoristiti za buduće projekte.

Program za 2014. godinu, u organizaciji Instituta sinergije znanosti i društva – ISZD i Istraživačkog centra Petnica, je podržan od strane Američke ambasade u Zagrebu, te se sastoji od dva ciklusa radionica – jednog u Srbiji, u Istraživačkoj stanici Petnica, te drugog u Hrvatskoj, u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje. Sadržaj radionica je bio usmjeren na komunikacijske vještine, mediji kao komunikacijske kanale, lobiranje, politike temeljene na dokazima, prikupljanje sredstava i poduzetništvo.