Studenti, nažalost, nisu često u doticaju s praksom u području za koje se školuju, a praktični rad i praktično iskustvo su dobrodošli jer, složili bi se mnogi, je to najbolji način učenja.  Martina Zadravec, zadužena za područje prodaje i akviziciju novih klijenata u poduzeću KG Media, je sa studenticama Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) nesebično podijelila svoje znanje, uključujući one male tajne i trikove koji se mogu naučiti samo dugogodišnjim iskustvom.

Martina Zadravec, zadužena za prodaju i akviziciju novih klijenata u poduzeću KG Media, sa studenticama je nesebično podijelila svoje znanje te male tajne i trikove temeljene na bogatom iskustvu.

Radionica Internet marketing – jačanje kompetencija radi lakšeg zapošljavanja prva je u nizu radionica koje TICM planira organizirati u sklopu projekta Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS). Cilj ovih radionica je omogućiti studentima priliku da steknu znanja i usvoje vještine koje će im pomoći da se na tržištu rada izdvoje iz mase i lakše pronađu željeni posao. Na osmišljavanje i organiziranje ovakvih radionica partneri su bili potaknuti trenutnim nesrazmjerom između znanja i vještina koji se traže od kandidata na tržištu rada i onih koje studenti dobivaju tijekom školovanja. Projekt IC4HEDS usmjeren je konkretno na znanja vezana uz industriju 4.0 i digitalnu transformaciju, a konkretno ovaj set radionicaobuhvaća teme vezane uz poduzetništvo, poslovanje i nove trendove na tržištu kojima studenti mogu usvojiti aktualna znanja.

Na radionici u trajanju 4 sata studentice su imale priliku naučiti što je internet marketing, pojmove koji su usko vezani uz internet marketing i moraju ih znati svi koji se žele biti uspješni u tom području. Prije početka radionice studentice je pozdravio Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. (TICM), predstavio im je Centar znanja Međimurske županije i impresivne planove za njegov daljnji razvoj te ih je ukratko upoznao s radom TICM-a i aktualnim projektima. Kako bi iskustvo upoznavanja Centra znanja bilo još bolje, u vrijeme pauze za studentice je organiziran obilazak dvaju impresivnih subjekata koji djeluju unutar Centra znanja: Ekomuzeja Međimurje malo, smještenog unutar Palače turizma Međimurske županije te Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalsku jezgru Čakovec.

Ivan Plačko, direktor TICM-a predstavio je Centar znanja Međimurske županije te ih ukratko upoznao s radom TICM-a

Studentice u obilasku Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalske jezgre Čakovec.

Nakon uvodnog dijela krenuo je konkretni dio radionice. Sudionice su, između ostalog, saznale kako definirati ciljnu skupinu i koliko je važno to napraviti kvalitetno. Kvaliteta se spominjala često kao imperativ, na primjer, kvalitetnom web stranicom s kvalitetnim sadržajem velik dio posla je obavljen i kupci će se rado vraćati na takvu stranicu. Kako bi privukli kupce da uopće posjete web stranicu potrebno je kreirati kvalitetne oglase i promotivni sadržaj koji, što je neke pomalo iznenadilo, imaju prednost pred više plaćenim, a manje kvalitetnim oglasima.  Kod privlačenja kupaca važno je znati da je znati da oglašivači imaju njihovu pažnju vrlo kratko vrijeme, a vrlo kratko je i strpljenje prilikom korištenja web stranica pa se poduzeća moraju pobrinuti da im web stranica bude funkcionalna i brzo odgovara na zahtjeve posjetitelja. Društvene mreže su vrlo korisne u oglašavanju, ali i za njihovo korištenje potrebno je imati znanje, studentice su saznale osnove oglašavanja na društvenim mrežama i hrpu korisnih savjeta koji će im u tome pomoći. Kraj radionice bio je rezerviran za upoznavanje s alatom Facebook Business Manager i u tom dijelu je predavačica kroz konkretan primjer pokazala sudionicama kako kreirati i upravljati ovim korisnim alatom, a isto je tako predstavljen i alat Google Manager.

Radionica je bila vrlo uspješna, tome je pridonijela iskusna predavačica sa zavidnim znanje u području Internet marketinga, ali i vrlo aktivne studentice koje su tijekom cijele radionice postavljale zanimljiva i konstruktivna pitanja. Radionica je bila prepuna primjera, na neke smo čak i pustili suzu i mislim da je uspješno preneseno koliko moćno oglašavanje može biti ako je napravljeno kvalitetno i ako se pritom koristi znanje. Zato ne iznenađuje što su studentice iskazale interes za još radionica slične vrste, a dobra vijest je da ih imamo još u planu.

TICM u sklopu projekta IC4HEDS planira, uz pomoć FOI-a, organizirati još dvije slično koncipirane radionice, a sljedeću već u lipnju, pa ako ste student/ica ili profesor/ica koji želi prenijeti vijest svojim studentima, pratite web stranicu TICM-a kako bi na vrijeme bili obaviješteni o točnom datumu održavanja.

Ove radionice predstavljaju prateće aktivnosti u projektu IC4HEDS, a kao glavni rezultat planirano je uvođenje dva nova programa intenzivnog učenja na Sveučilište u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike – program posvećen digitalnoj transformaciji te na Sveučilište Pannonia u Mađarskoj – program posvećen Industriji 4.0. Projekt je sufinanciran iz INTERREG Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., okuplja 4 partnera iz Mađarske i Hrvatske, a TICM ima ulogu vodećeg partnera.Sadržaj je kreiran uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj članka je iskjučiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stajališta Europske unije ili Upravljačkog tijela projekta.

Podijeli: