Sedam godina je prošlo od završetka TICM-ovog prvog prekograničnog projekta u ulozi vodećeg partnera. Projekt I3CT Crossborder Clustering proglašen je najuspješnijim projektom iz područja istraživanja, razvoja i inovacija u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska, a bio je usmjeren na razvoj suradnje između privatnog, akademskog i javnog sektora.

Pomaknimo vrijeme za jedan čitav financijski okvir Europske unije unaprijed i TICM se ponovno sprema preuzeti ulogu vodećeg partnera, ovaj put u INTERREG programu prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Naziv projekta je Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS) i iako tematski nije usko vezan uz I3CT, TICM na njega gleda kao svojevrsni nastavak tog projekta. Naime, njegov temelj bit će upravo kvalitetna suradnja između poslovnih potpornih institucija, visokoškolskih ustanova te poduzeća.Uz TICM kao vodećeg partnera, konzorcij će činiti Fakultet organizacije i informatike Varaždin s hrvatske strane te Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykanizsi i Poslovni inkubator iz Nagykanizse s mađarske. Tijekom dvadeset mjeseci partneri će raditi na rješavanju gorućih problema u području obrazovanja u pograničnom području – neravnoteži između ponude i potražnje na tržištu rada, nedovoljnoj motivaciji za cjeloživotno učenje te neujednačenoj kvaliteti i pristupu edukacijskim programima.

U inicijalnoj fazi projekta, stručni timovi obje visokoškolske ustanove, uz potporu poduzetničkih potpornih institucija (PPI), radit će na izradi strukturiranog i formalnog kurikuluma koji će biti integriran u njihove studijske programe. Digitalna transformacija te industrija 4.0 odabrane su kao teme dva edukacijska programa koji će biti dostupni studentima obje institucije kao izborni kolegiji te koji će, sukladno internim pravilima, nositi određeni broj ECTS bodova. Velik dio edukacijskih materijala bit će dostupan on-line, a osim klasičnih predavanja licem-u-lice, programi će uključivati nove metode učenja, poput projektnog učenja, učenja kroz igru, obrnute učionice, itd.

Potporu visokoškolskim ustanovama pružit će TICM te poslovni inkubator iz Nagykanizse koji će služiti kao važna spona između obrazovnog sektora te gospodarstva. Naime, paralelno uz pripremu kurikuluma te kasnije, u fazi njegove integracije u obrazovne programe, inkubatori će organizirati niz predavanja i radionica iz tema relevantnih kako za studente tako i za poslodavce. U spomenute radionice uključit će se i predstavnici poduzeća kao gostujući predavači koji će svojim iskustvom studentima pružiti važne informacije kako bi se što lakše snašli na tržištu rada.

U svrhu podizanja razine prekogranične suradnje, tijekom projekta bit će organizirano nekoliko studijskih posjeta studenata i nastavnog osoblja obrazovnim institucijama s druge strane granice na kojima će studenti osim međusobnog upoznavanja imati priliku stupiti u kontakt s potencijalnim poslodavcima.

Kao popratne aktivnosti u početnoj fazi projekta, svaki od partnera opremit će prostore za edukaciju modernom prezentacijskom i IT opremom kako bi se kvaliteta samih predavanja dodatno podigla. Osim toga, predstavnici konzorcija otputovat će na studijski posjet nekoj od institucija iz Europske unije koja je već uspješno implementirala slični model intenzivnih edukacijskih programa za studente.

Ukupna vrijednost projekta je 255 tisuća eura od čega je 85% sufinancirano iz samog programa.

Podijeli: