Partneri iz Hrvatske i Mađarske ujedinili su se kako bi proveli projekt Intenzivni kolegiji za studente visokoobrazovnih ustanova (IC4HEDS) sufinanciran u okviru INTERREG programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.. Početni sastanak projekta održan je 22. rujna 2020. godine. S obzirom na izazove koje pandemija uzrokovana koronavirusom stavlja pred nas, sastanak je održan online.  Projekt IC4HEDS bavit će se poticanjem suradnje privatnog sektora i visokoobrazovnih ustanova, smanjivanjem neravnoteža između tržišta rada i obrazovnog sustava i unaprjeđenjem kvalitete visokog obrazovanja u prekograničnom području. Projektom se želi ojačati uloga visokoobrazovnih ustanova kroz povećanje dostupnosti specifičnih, prije svega informatičkih i poslovnih znanja.

Projektni konzorcij odgovoran za ispunjenje navedenih ciljeva predvodi Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. (TICM), a uz TICM čine ga  Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Panonia – Pannon Egyetem u Nagykanizsi i poduzeće Nagykanizsa Asset Management.

Projektni tim TICM-a, glavnog partnera na projektu, partnerima predstavlja zadatke i izazove koji nas očekuju u sljedećim mjesecima.

Na početnom sastanku projektnih partnera dogovorene su smjernice za provedbu projektnih aktivnosti, posebice u svijetlu izazova koji se javljaju u provedbi prekograničnih projekata u vrijeme aktualne pandemije koronavirusa. Glavne aktivnosti projekta su razvoj dva potpuno nova kolegija koje će u suradnji s projektnim partnerima osmisliti Fakultet organizacije i informatike (FOI) i Pannon Egyetem (PE). Stručnjaci s FOI-a će razviti i provoditi kolegij iz područja digitalne transformacije, dok će Pannon Egyetem razviti i provoditi kolegij o industriji 4.0. Osmišljavnaje programa i stvaranje sadržaja započet će već sada i trajat će sljedećih osam mjeseci.

Nakon što novi kolegiji budu razvijeni u njima će sudjelovati četiri grupe s minimalno deset studenata i odslušati ih do kraja provedbe projekta. Dvije grupe priključit će se kolegiju na Pannon Egyetemu, a dvije na Fakultetu organizacije i informatike. Dodatno, fakulteti će razmijeniti kolegije kako bi studenti imali koristi od oba programa. Kolegiji će biti certificirani od strane obiju visokoobrazovnih ustanova, kako bi studenti nakon uspješnog završetka kolegija primili ECTS bodove.

Ukoliko prilike to dozvole, svaka grupa studenata sudjelovat će na dvodnevnom studijskom prekograničnom putovanju, koje će se sastojati od radionica, posjete poslovnim inkubatorima, fakultetima i drugim institucijama. Planirano je i putovanje projektnih partnera u institucije koje su uspješno provele slične modele učenja s ciljem prijenosa dobre prakse.

Partneri iz Varaždina i Mađarske sastanku su se pridružili online.

Dodatne radionice za studente, vezane uz zapošljavanje, bit će organizirane u poslovnim inkubatorima  od čega će tri biti održane u TICM-u u Čakovcu, a tri u Inkubacijskom i inovacijskom centru u Nagykanizsi. Kao popratne aktivnosti u početnoj fazi projekta, svaki od partnera opremit će prostore za edukaciju modernom prezentacijskom i IT opremom kako bi se kvaliteta samih predavanja dodatno podigla.

Pozivamo sve zainteresirane, a posebice studente i poduzetnike, da prate naš rad i priključe se kolegijima i radionicama koje će biti organizirane u sljedećih osam mjeseci. Sve informacije o projektu bit će dostupne na TICM-ovoj internetskoj stranici (https://ticm.hr/projekti/intensive-courses-for-higher-education-students-ic4heds/) i na Facebook stranici projekta koja će uskoro biti pokrenuta.


Sadržaj je kreiran uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj članka je iskjučiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stajališta Europske unije ili Upravljačkog tijela projekta.

Podijeli: