SEO, SEM, Content marketing, pay-per-click…..o tim i brojnim drugim alatima internet marketinga učilo je deset studentica Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu (FOI) na radionici koja se u petak, 8 listopada, održala u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. (TICM).

Radionica je bila vrlo dinamična i interaktivna, predavačica je kontinuirano uključivala studentice u rasprave, a one su postavljale pitanja.

Sve više organizacija se odlučuje na korištenje alata internet marketinga radi što veće optimizacije rezultata oglašavanja. Neke od prednosti tih alata koje doprinose optimizaciji su: lakše prepoznavanje i doseg ciljne publike, dvosmjerne komunikacije, multitaskinga, globalni doseg, lako mjerljivi povrat investicija i brojni druge. Poznavanje alata internet marketinga i njihovo korištenje za kreiranje uspješnog oglasa vrlo je poželjna vještina na tržištu rada i onaj koji je posjeduje ima značajnu konkurentsku prednost.

Jačanje konkurentske prednosti studenata na način da im omogućimo stjecanje aktualnih i relevantnih znanja i vještina i ujedno jačanje kapaciteta tržišta rada da bude u skladu s potrebama poslovne zajednice, među glavnim su ciljevima projekta Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS) u sklopu kojeg je organizirana i održana ova radionica. TICM je vodeći partner projekta, a u uključene su još dvije visokoobrazovne institucije – FOI i Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykanizsi te Poslovni inkubator iz Nagykanizse – Nagykanizsa Asset Management Plc.

U uvodnom dijelu sudionicama se obratio Ivan Plačko, direktor TICM-a, koji im je poželio dobrodošlicu i ukratko predstavio projekt.

Ivan Plačko, direktor TICM-a, pozdravlja studentice.

 

Predavačica Martina Zadravec (Sales Area Manager iz agencije za oglašavanje KG MEDIA) u teorijskom dijelu objasnila je sudionicama koliko je u internet marketingu važan kvalitetan sadržaj, kako optimizirati tražilicu (SEO), kako bi trebala izgledati web stranica – ogledalo organizacije koja ju koristi i još mnogo toga. Teorijski dio uključivao je i brojne primjere, dobre i loše primjere korištenja alata internet marketinga.

 

Osim teorije i korisnih uputa za internet oglašavanje, iskusna predavačica je studentice vodila kroz  proces otvaranja Google Ads računa i Facebook Business Manager-a i one su mogle u bilo kojem trenutku  s predavačicom raspraviti o konkretnim problemima i pitanjima koja su se javila u procesu otvaranja računa.

Na samom kraju programa studentice FOI-a upoznale su se s Centrom znanja Međimurske županije, točnije s Razvojno-edukacijskim centrom za metalsku industriju – Metalskom jezgrom Čakovec. Studentice su se mogle uvjeriti kako suradnja znanstvene zajednice, poslovnog sektora, javnog sektora i poduzetničkih potpornih institucija može iznjedriti impresivne rezultate.

Posjet Metalskoj jezgri Čakovec

Posjet Metalskoj jezgri Čakovec

Ova radionica bila je druga u nizu od  ukupno pet planiranih koje čine dio projekta Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS) s ciljem bolje pripreme studenata za tržište rada, jačanjem njihovih kompetencija. Projekt se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Radionicom smo ujedno obilježili Europski dan suradnje 2021. (eng. European Cooperation Day 2021).


 

                                                                          

 

 


Sadržaj je kreiran uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj članka je iskjučiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stajališta Europske unije ili Upravljačkog tijela projekta.

 

Podijeli: