Svi studenti zainteresirani za usvajanje novih znanja, putovanja i sklapanje novih poznanstva, od kraja rujna mogu se prijaviti na intenzivne programe učenja koje provodi Fakultet informatike i organizacije Sveučilišta u Zagrebu (FOI) u sklopu projekta IC4HEDS.

Među glavnim zadaćama projekta Intensive Courses for Higher Education Students (IC4HEDS)  je provođenje dva programa intenzivnog učenja nakon kojih će studenti koji sudjeluju biti spremniji za promjene i nove uvjete na tržištu rada. FOI će provoditi program usmjeren na temu digitalne transformacije, a Sveučilište Pannonia u Nagykanizsi provodit će program o Industriji 4.0. Oba programa će se provoditi u dva ciklusa, a prvi ciklus počinje u listopadu, svaki program nosi 2 ECTS boda pa studenti koji sudjeluju u oba mogu ostvariti ukupno 4 ECTS boda.

Program koji izvodi tim FOI izvoditi će se od 4. listopada do 18. listopada 2021. Također, studenti koji budu pohađali programe imaju priliku i sudjelovanja na radionicama koje će organizirati Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje kao vodeći partner projekta te drugi partner iz Mađarske Nagykanizsa Asset Managemnet Plc. Programi će se izvoditi hibridno (samostalnim radom studenata korištenjem e-learning platforme, drugi dio uživo u učionici), radionice će biti održane uživo na engleskom jeziku.

U sklopu pohađanja ovih programa, uz pratnju nastavnog osoblja, studenti će sudjelovati u dvodnevnom studijskom posjetu Mađarskoj, u finalnom dijelu programa.

Ukoliko broj zainteresiranih bude prevelik dio prijava će se u dogovoru sa studentima odvojiti za drugi ciklus istog programa koji će se održati do kraja ove godine ili će se u slučaju potrebe provesti selekcija.

Cilj projekta je razvoj i implementacija programa intenzivnog učenja za radi bolje pripreme studenata za uvjete na tržištu rada.

Program koji će izvoditi FOI tim može se pogledati OVDJE.

 

 Sadržaj je kreiran uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj članka je iskjučiva odgovornost Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. i ni u kom slučaju ne može se smatrati odrazom stajališta Europske unije ili Upravljačkog tijela projekta.
Podijeli: