Polaznici su imali priliku proširiti svoje spoznaje, steći nove vještine i upoznati jednostavne alate putem kojih mogu pokrenuti svoju poslovnu kreativnost i povećati svoju učinkovitost te su koristeći raznolike tehnike kreativnog razmišljanja mogli naučiti kako promicati poslovnu učinkovitost te rješavati probleme u poslovanju.

Veća učinkovitost i kreativnost u cjelokupnom poslovnom procesu te spoznaja o važnosti poslovnog planiranja doprinijeti će stvaranju poticajnog poduzetničkog okuženja, razotkriti prednosti i nedostatke i stvoriti nove spoznaje i mogućnosti poboljšanja na različitim razinama poslovanje – od operativne do strateške razine. Polaznici su također mogli naučiti kako uspješno planirati i razvijati svoj poduzetnički kontinuum, te spremno odgovarati izazovima brzih promjena uvjeta na tržištu, kojima je posebno izložen ICT sektor.

Radionica je organizirana u okviru projekta I3CT Crossborder Clustering kojeg sufinancira Europska unija u okviru drugog poziva IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska, te projekta ePoslovanje – Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja u kojem je glavni partner Ministarstvo poduzetništva i obrta Republike Hrvatske. Projekt je usmjeren na razvoj gospodarske suradnje i ljudskih resursa kroz zajedničke istraživačke, razvojne i inovacijske napore sveučilišnih i nesveučilišnih institucija, kao i privatnih tvrtki u suradnji s tehnološko-inovacijskim centrima.

Podijeli: