Republiku Hrvatsku je na konferenciji predstavljala Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a Mađarsku Ferenc Márkus, programski direktor i odgovorna osoba za uspostavu operativnih struktura. Agnès Monfret, voditeljica sektora u Glavnoj upravi za regionalnu i urbanu politiku sudjelovala je kao predstavnica Europske komisije. Konferencija je bila prigoda za saznati nove informacije o Strukturnim fondovima EU u novom proračunskom periodu 2014.-20.. Budući da postojeći prekogranični bilateralni Program ulazi u svoju završnu fazu, promovirani su rezultati ovog perioda. Konferenciji je prisustvovalo dvjestotinjak gostiju, pretežno vodećih partnera u projektima financiranih u okviru ovog Programa. Priliku za predstavljanje dobilo je šest projekata koji su ocijenjeni kao najbolji u svojem prioritetnom području.

Među predstavljenim projektima bio je i projekt I3CT Crossborder Clustering kao najuspješniji projekt iz dijela 2.1.3 Programa koji se odnosi na zajedničko prekogranično istraživanje, razvoj i inovacije. Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) bio je vodeći partner ovog projekta, a projektni konzorcij su činile i sljedeće organizacije: Međimurski IT Cluster, Međimursko veleučilište u Čakovcu, PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja, Sveučilište Pannonia – Sveučilišni kampus u Nagykanizsi i Pannon Novum neprofitna regionalna agencija regije Zapadnog Podunavlja za poticanje inovacija. Sam projekt bio je usmjeren na razvoj gospodarske suradnje i ljudskih resursa kroz zajedničke istraživačke, razvojne i inovacijske napore sveučilišnih i nesveučilišnih institucija, kao i privatnih tvrtki u suradnji s tehnološko-inovacijskim centrima. Tijekom provedbe projekta izrađena je analiza inovativnog potencijala pograničnog područja Mađarske i Hrvatske, organizirano je petnaestak radionica različite tematike poput upravljanja inovacijama, alata za inoviranje, naprednih web tehnologija, upravljanja informatičkim projektima itd., organizirani su studijski posjeti profesora Međimurskog veleučilišta u Čakovcu Sveučilištu Pannonia u Nagykaniszi i obratno, pokrenut je trojezični e-learning tečaj, organizirana su četiri B2B događaja itd. Kroz projekt su izgrađeni čvrsti temelji za buduću prekograničnu suradnju gospodarstva i visokoškolskih institucija u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Rezultate projekta na konferenciji je predstavio Ivan Plačko, voditelj projekta I3CT i direktor za poslovni razvoj TICM-a. Partnerska mreža izgrađena kroz projekt te iskustva stečena u provedbi projektnih aktivnosti koristit će se za pripremu budućih projekata fokusiranih na povezivanje visokoškolskih institucija i gospodarstva u pograničnom području s krajnjim ciljem poticanja razvoja sektora informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Knjiga s kratkim prikazima svih projekata u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska dostupna je na sljedećoj poveznici  http://bit.ly/16HNo1n

Podijeli: