Istraživanje je provedeno tijekom rujna i listopada 2012. godine kao dio projekta I3CT Crossborder Clustering financiranog u okviru 2. Poziva IPA prekograničnog programa Mađarska–Hrvatska 2007.-2013. i dio je većeg istraživanja provedenog u okviru istog projekta koje, uz hrvatske županije obuhvaćene projektom, uključuje i mađarske županije Zala i Somogy. Projekt I3CT Crossborder Clustering je usmjeren na razvoj gospodarske suradnje i ljudskih resursa kroz zajedničke istraživačke, razvojne i inovacijske napore sveučilišnih i nesveučilišnih institucija, kao i privatnih tvrtki u suradnji s tehnološko-inovacijskim centrima (www.i3ct.net). Vodeći partner projekta je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM), a za provedbu istraživanja podugovoren je Ekonomski institut, Zagreb (EIZ). TICM i EIZ i s ovim projektom nastoje pridonijeti razumijevanju politike na regionalnoj razini, unutar Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije usmjerenoj promicanju inventivnih i inovativnih aktivnosti unutar poslovnog sektora.

Cilj je istraživanja dati analizu inovacijskog potencijala koja se usredotočuje na međuovisnost institucionalnog okruženja i sudionika sposobnih za poduzimanje inovacijskih aktivnosti s dugoročnim ciljem poboljšanja učinkovitosti i koordinacije poduzeća koja posluju u metaloprerađivačkom i informacijsko-komunikacijskom sektoru (ICT). Analizirani su sektori ekonomski posebno bitni u navedenim županijama. Analiza je učinkovito usmjerena na prekograničnu suradnju između pograničnih područja, koja uključuje Međimursku i Koprivničko-križevačku županiju (Hrvatska), Županije Zala i Somogy (Mađarska), kao i cjelokupno područje Slovenije.

Izvještaj sa svim rezultatima provedenog istraživanja na hrvatskom jeziku dostupan je ovdje.

Izvještaj na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Kontakt osoba za pitanja u vezi istraživanja i projekta I3CT Crossborder Clustering  je Ivan Plačko.

Tel: 040 395 542;  Mob: 099 212 0581;  e-mail: ivan.placko@ticm.hr

Izvještaj na hrvatskom jeziku

Izvještaj na engleskom jeziku

Podijeli: