JAVNI POZIV

ZA UKLJUČENJE U STROJARSKI HUB REGIONALNOG CENTRA KOMPETENTNOSTI TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC


Što su strojarski hubovi i kome su namijenjeni?

Strojarski hubovi Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Čakovec središnje su mjesto okupljanja dionika obrazovnog i poslovnog sektora, koji timski, pod mentorstvom poslovnih i tehničkih stručnjaka, rade na razradi poduzetničkih ideja iz područja strojarstva i mehatronike.

Strojarski hubovi organiziraju se u okviru projekta Uspostava RCK u strojarstvu SJEVER – TŠČ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.


Kakve ideje su dobrodošle?

Ideje koje se razrađuju u okviru hubova moraju se odnositi na inovativni proizvod ili tehnologiju iz područja strojarstva i mehatronike, imati visoku vjerojatnost izvedbe uz minimalni tehnološki rizik te imati komercijalni/tržišni potencijal.


Tko može sudjelovati u hubovima/kome je ovaj javni poziv namijenjen?

 1. Predstavnici poduzeća kao nositelji poduzetničkih ideja i
 2. inovatori kao nositelji poduzetničkih ideja

i to ideja koje predstavljaju novost za ciljno tržište u odnosu na postojeća dostupna rješenja i koji imaju potrebu za daljnjom razradom iste te

 1. pojedinci bez poduzetničke ideje, s poslovnim i tehničkim znanjem koje može doprinijeti razradi poduzetničke ideje.

Potencijalni sudionici mogu se prijaviti individualno kao pojedinci ili kao timovi. Pojedinci se prijavljuju bez ideje ili s idejom, a timovi isključivo s idejom na čijoj razradi će raditi. Prijavljeni s postojećom idejom imat će prednost u odnosu na prijavljene bez ideje. Pojedincima i timovima će se pridružiti drugi prijavljeni sudionici.

Svakom timu pridružuju se odabrani učenici srednjih škola i/ili studenti tehničkih usmjerenja odabrani u matičnim obrazovnim institucijama. Odabir učenika i studenata bit će temeljen na njihovim afinitetima, motivaciji, znanju i vještinama. Učenici se ne prijavljuju na ovaj javni poziv.


Što će sudionici dobiti u okviru hubova?

U okviru hubova, sudionici će dobiti sljedeće:

 1. Strukturiran program mentorstva od strane poslovnih i tehničkih stručnjaka iz područja strojarstva, mehatronike, elektrotehnike i drugih srodnih područja, ovisno o iskazanoj potrebi timova koji će raditi na razradi poslovnih ideja. Mentoriranje se održava koristeći kolaboracijske i komunikacije alate (online sastanci) i sastanke na licu mjesta, ovisno o mogućnostima i potrebama sudionika.
 2. Edukacije iz područja poduzetničkih znanja i vještina – design thinking, inovacija poslovnog modela, pokretanje poduzetničkog pothvata i izvori financiranja, digitalni marketing za poduzetnike, upravljanje karijerom, timovima i poslovanjem poduzeća u cjelini. Program edukacije je dostupan na POVEZNICI.
 3. Individualno savjetovanje iz gore navedenih edukacijskih područja.
 4. Kvalitetan poslovni plan kao temelj za traženje daljnjeg financiranja njihovih projektnih ideja. Poslovni plan izrađuju timovi pod mentorstvom poslovnih i tehničkim stručnjaka.
 5. Mogućnost razmjene znanja i iskustva s drugim sudionicima hubova te vanjskim/gostujućim predavačima i mentorima.
 6. Povezivanje s drugim organizacijama i poduzetnicima ključnima za daljnju razradu ili komercijalizaciju njihovih inovativnih proizvoda/tehnologija.

Što će dobiti najbolji timovi?

Ukoliko stručna komisija organizatora strojarskog huba utvrdi da inovativni proizvod ima novu tehnološku vrijednost i potencijal za komercijalizaciju, najbolji tim će dobiti plaćenu stručnu pomoć za realizaciju pretkomercijalnih aktivnosti i/ili aktivnosti zaštite intelektualnog vlasništva, kao i plaćeni najam uredskog prostora u razdoblju od 6 mjeseci.


Od kad do kad traje strojarski hub?

Prvi strojarski hub će se odvijati u vremenu od 23. lipnja 2022.g. do 31. srpnja 2022. godine.

Hodogram aktivnosti:

Proces rada na razradi poslovnih ideja fleksibilan je te način suradnje određuje svaki tim zasebno. Po potrebi, postoji mogućnost koordinacije aktivnosti od strane vanjskih stručnjaka-mentora, koji su timovima na raspolaganju tijekom cijelog razdoblja trajanja huba.

Za sastanke timova raspoloživi su prostori Regionalnog centra kompetentnosti TŠČ-a i Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. u Čakovcu. Timovi mogu odabrati i druge prostora za održavanje sastanaka u vlastitom angažmanu. Sastanci i mentorstvo se može održati i putem kolaboracijskih i komunikacijskih platformi (MS Teams, Zoom, Skype, itd.).


Od kad do kad se zaprimaju prijave za 1. strojarski hub?

Prijave za 1. hub zaprimaju se od 8. do 21. lipnja 2022. godine do 24:00 sata.

Kako se prijaviti?

 1. Popunite prijavnicu na POVEZNICA
 2. Pričekajte daljnje upute organizatora huba

U slučaju pitanja vezanih uz popunjavanje prijavnice, slobodno se obratite na adresu elektroničke pošte: info@ticm.hr.

Popunjavanjem prijavnice smatra se da su prijavljeni suglasni s prikupljanjem i daljnjom obradom osobnih podataka.

Podijeli: