U ponedjeljak, 13. lipnja 2016. godine u 10 sati, održana je konferencija za medije povodom završetka projekta izrade dokumentacije za Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA ČAKOVEC, cilj kojeg je uspostaviti istraživačko-razvojnu infrastrukturu gdje će domaći i vanjski stručnjaci moći u potpunosti iskoristiti svoj potencijal i razvijati inovativne projekte visoke tehnološke razine.

Nositelj projekta koji traje od 18. lipnja 2015. do 18. lipnja 2016. godine, je Međimurska županija, a za operativnu pripremu projekta i kasniju uspostavu Metalske jezgre zaduženi su Regionalna razvojna agencija Međimurje (REDEA) i Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). U posljednjih 11 mjeseci pripremljena je studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, izvedbeni projekt i projekt opreme za Metalsku jezgru koja će se smjestiti u bivšoj jahaoni unutar Centra znanja,

čime su osigurani preduvjeti za prijavu na očekivani poziv za ulaganje u infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija. Ukupna vrijednost projekta, uključujući rekonstrukciju zgrade jahaone u sklopu Centra znanja (bivša vojarna) i opremanje opremom za istraživanje i razvoj, iznosi 36 milijuna kuna.

Direktorica REDEA-e gđa Sandra Polanec Marinović predstavila je koncept Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju koji će kao istraživačka institucija u vlasništvu Međimurske županije u početnoj fazi zapošljavati 6 stručnjaka i znanstvenika, a glavnina aktivnosti provodit će se kroz odjel za istraživanje i razvoj, odnosno njegova dva laboratorija – Lab za Internet stvari te Lab za prototipiranje. Osim toga, Metalska jezgra će provoditi i aktivnosti prijenosa znanja i transfera tehnologije te nuditi usluge razvojnih programa predinkubacije i inkubacije za nove tvrtke nastale temeljem rezultata istraživanja. Gđa Polanec Marinović naglasila je kako će se projekti istraživanja i razvoja provoditi u suradnji s poduzetnicima odnosno u skladu s njihovim konkretnim potrebama, što je način na koji će Metalska jezgra najučinkovitije pružati podršku razvoju inovativnih i tehnološki naprednih poduzetnika.

U tijeku razrade projekta ostvareni su konkretni sporazumi s Fakultetom za strojarstvo iz Maribora i Međimurskim veleučilištem koji će sudjelovati na zajedničkim istraživačko-razvojnih projektima Metalske jezgre i dionika iz metalskog sektora. Prodekan za nastavu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu dr. sc. Mihael Kukec istaknuo je kako je glavna prednost za njih upravo u uključivanju nastavnika i studenata u znanstveno-istraživački rad i stvaranje inovacija i novih znanja te dostupnosti suvremene i inovativne opreme koja slijedi svjetske trendove.

Projekt Metalske jezgre prvi je projekt uspostavljanja istraživačke infrastrukture koji je potaknula jedinica područne (regionalne) samouprave pa se župan Međimurske županije g. Matija Posavec osvrnuo na očekivane učinke projekta na Međimurje.

Župan je naglasio kako je Međimurje epicentar razvoja metalske industrije, a iako najrazvijeniji i najpropulzivniji sektor našeg gospodarstva sa značajnim prihodom i dalje ima veliki prostor za rast. „Moramo stvarati preduvjete za daljnji rast i razvoj, stvaranje veće dodane vrijednosti vlastitih proizvoda i usluga te otvaranje bolje plaćenih radnih mjesta, što metalska industrija svakako ima potencijala ostvariti“, istaknuo je župan. U konačnici jačanje konkurentnosti gospodarstva pa time i čitave županije znači i povećanje poželjnosti županije kao mjesta za život i rad.

Konferenciji je prisustvovao i zamjenik ministra znanosti obrazovanja i sporta g. Hrvoje Šlezak, kao predstavnik posredničkog tijela zaduženog za provedbu poziva iz kojeg je financiran projekt. Istaknuo je da gospodarstvo kako bi bilo konkurentno, mora biti usko vezano uz tehnološki razvoj, biti u korak s tehnologijom i inovacijama. „Imam osjećaj da je projekt osmišljen na način da osigurava institucionalizaciju vodeće uloge Međimurja u metalskoj struci gdje aktualizacijom istraživačko- razvojnih aktivnosti, ne samo da ćemo preuzimati tehnologiju, nego ćemo konačno osmišljavati inovacije i tehnološki razvoj“, izjavio je g. Šlezak. Na kraju svog obraćanja pohvalio je komponentu međunarodne suradnje koja je sastavni dio projekta i daje važan doprinos razvoju i primjeni istraživačke infrastrukture.

Projekt Metalske jezgre 2014. godine uvršten je na indikativnu listu projekata (Zaliha projekata) za Operativni program KiK 2014.-2020. koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Projekt izrade izvedbenog projekta, projekta opreme i studije izvedivosti financiran je u okviru poziva pod nazivom ˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. – Drugi poziv“ organiziranog u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., unutar Prioritetne osi 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjere 2.2 Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, sufinanciranog putem Europskog fonda za regionalni razvoj. Iznos bespovratnih sredstava je 609.475,50 HRK, a ukupni troškovi izrade dokumentacije iznose 610.225,50 HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Međimurske županije.

Podijeli: