U okviru projekta „Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva KK.01.1.1.02 Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija Međimurska županija kao nositelj projekta objavljuje,

 

POZIV
za iskaz interesa za radno mjesto „RAVNATELJ/RAVNATELJICA“ u Razvojno-edukacijskom centru za metalsku industriju – Metalska jezgra.

 

Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec (MJČ) osmišljen je s ciljem uspostave razvojno-istraživačke infrastrukture namijenjene znanstveno-istraživačkoj zajednici i poduzetnicima za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske industrije na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske. U okviru Metalske jezgre predviđena su dva laboratorija – Laboratorij za Internet stvari i Laboratorij za prototipiranje, koji će činiti okosnicu znanstveno-istraživačkog rada. U laboratorijima će se testirati primjenjivost inovacija i materijala za strojogradnju, elektrotehniku i računarstvo te razvijati prototipovi, programske platforme i aplikacije.

Partneri na uspostavljanju Metalske jezgre su Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Tehnički fakultet Rijeka i Međimursko veleučilište u Čakovcu. Cilj je da nova javna istraživačko-znanstvena ustanova bude mjesto na kojem će istraživači i znanstvenici provoditi razvojne projekte u sinergiji s poduzetnicima iz cijele sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Podršku osnivanju institucije dao je i niz renomiranih poduzeća iz metaloprerađivačkog sektora iz Međimurja i regije.
Metalska jezgra bit će poveznica gospodarstva i znanosti, a koncept njezinog budućeg rada temelji se na suradničkom procesu razvoja inovacija razmjenom znanja, vještina i tehnologija između znanosti, gospodarstva i obrazovnog sektora.

Ukupna vrijednost projekta je viša od 35 milijuna kuna, provedba projekta počela je 1. srpnja 2018., a trajat će 21 mjesec. U okviru projekta rekonstruirat će se i opremiti zgrada bivše jahaonice u bivšoj vojarni u Čakovcu, današnjem Centru znanja Međimurske županije, čime će se dobiti 1.700 m2 vrhunski uređenih i opremljenih prostora.
Okupljanje i izgradnja tima stručnjaka koji će voditi kompetentan ravnatelj temeljni je preduvjet za uspješno ostvarivanje ciljeva projekta i realizaciju punog potencijala Metalske jezgre. Pronalazak ravnatelja ustanove Metalska jezgra (u osnivanju) koji posjeduje stručne i ljudske osobine potrebne za pokretanje i izgradnju ovako zahtjevne istraživačko-razvojne infrastrukture svrha je ovog poziva.

Zadaće ravnatelja obuhvaćat će: odabir stručnih i kompetentnih suradnika, koordinaciju aktivnosti na rekonstrukciji i opremanju infrastrukture, upravljanje ustanovom, iniciranje znanstvenih i stručnih istraživanja i I&R projekata, izgradnju suradničke mreže s dionicima iz metaloprerađivačkog i ostalih relevantnih sektora u regiji, povezivanje s drugim znanstveno-istraživačkim organizacijama diljem Europe i sve ostale poslove potrebne da bi ustanova zaživjela, bila relevantna za gospodarski i znanstveni razvoj regije te krenula putem održivosti.
Ravnatelj/ravnateljica Metalske jezgre Čakovec će u atraktivnom i dinamičnom radnom okruženju imati priliku stručnog i osobnog razvoja, samostalnog oblikovanja rada te mogućnost utjecaja na gospodarski razvoj Međimurja i sjeverozapadne Hrvatske.

Uz prijavu na Poziv za iskaz interesa kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti:

  1.  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome),
  2. životopis sa popisom objavljenih znanstvenih i/ili stručnih radova i projektima na kojima je osoba sudjelovala,
  3. motivacijsko pismo
  4. prijedlog Razvojnog plana i programa rada Metalske jezgre Čakovec od 2019. do 2021. s definiranim pokazateljima uspješnosti (maksimalno 5 stranica teksta na A4 stranici, font Arial veličine slova maksimalno 10).

Rok za podnošenje prijave je 24. listopada 2018. do 12 sati. Prijave se podnose na mail adresu metalska.jezgra@medjimurska-zupanija.hr. Natječaj za radno mjesto „Ravnatelj/ravnateljica“ u Razvojno-edukacijskom centru za metalsku industriju – Metalska jezgra bit će objavljen u Narodnim novinama i službenoj web stranici Međimurske županije najkasnije do 1. prosinca 2018. godine, a početak rada Ravnatelja/Ravnateljice Metalske jezgre očekuje se od 1. veljače 2019. godine.

Podijeli: