26. srpnja 2021. godine Agencija za mobilnost i programe EU, kao nacionalno tijelo Erasmus+ programa, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge prijavljene na Javni poziv na dostavu prijedloga za 2021. g. za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 – područje obrazovanja odraslih. Projekt naziva Kozmos znanja, ukupne vrijednosti 11.124,00 EUR, provodit će se od 1. rujna 2021. do 1. prosinca 2022. godine. S obzirom da se radi o četvrtom u nizu odobrenom Erasmus+ projektu TICM-a izrazito nam je zadovoljstvo što je prepoznata naša pozicija organizacije za cjeloživotno obrazovanje odraslih u Međimurskoj županiji kao i ulaganje u razvoj vještina zaposlenika.

Projekt je iniciran zbog važnosti digitalne pismenosti građana svih dobnih skupina, koja je postala prioritet u vrijeme pandemije koronavirusa. Pojavom novonastalih okolnosti uočeno je da među odraslima postoji velik nesrazmjer koji je potrebno ublažiti programima dokvalifikacije. Vještine rada s tehnologijom transverzalne su vještine koje su nužne odraslima u različitim kontekstima kako bi uspješno sudjelovali u društvu, obrazovanju, na tržištu rada ili u društvenom i građanskom životu. Primjena digitalnih tehnologija u nastavi ne znači jednostavno prenošenje tradicionalne učioničke nastave u virtualno okruženje već edukatori moraju imati odgovarajuće znanje o metodici i didaktici. Iz tog razloga potrebno je usvojiti najbolje prakse u podučavanju odraslih koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije te temeljem usvojenih znanja kreirati programe za jačanje digitalnih kompetencija odraslih učenika.

Projektom Kozmos znanja ojačat će se stručne kompetencije TICM-ovih zaposlenika potrebne za razvoj i implementaciju obrazovnih programa potpomognutih informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Razvojem navedenih kompetencija izravno će se unaprijediti kvaliteta i kvantiteta obrazovnih programa, kako bi se što uspješnije provodile dokvalifikacije odraslih u području digitalnih vještina. S ciljem ostvarenja navedenih projektnih rezultata, TICM-ovi edukatori sudjelovat će u pet strukturiranih tečajeva u inozemstvu koje provode organizacije s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju odraslih. Uz profesionalni, mobilnosti će doprinijeti i osobnom razvoju TICM-ovih edukatora boravkom i učenjem u multikulturalnom okruženju.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: