U današnje vrijeme gotovo je nezamislivo obavljati većinu poslova bez znanja o korištenju digitalnih alata. Izrada, oblikovanje i upravljanje digitalnim dokumentima iziskuju dobro poznavanje tehnologije i vještinu korištenja digitalnih alata koji u svakoj sljedećoj inačici dobivaju nove mogućnosti i time olakšavaju rad korisnicima. Kako bi zainteresirane polaznike usmjerili na digitalne alate koji mogu značajno olakšati administrativni dio poslovanja, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) organizirao je webinar na temu: KORIŠTENJA BESPLATNIH UREDSKIH ALATA U POSLOVANJU. Webinar je održan u ponedjeljak, 28. studenog 2022. godine, a vodio ga je Tomislav Breznik, stručni suradnik u TICM-ovom odjelu za inkubaciju i edukaciju.

Webinar: Korištenje besplatnih uredskih alata u poslovanju.

U prvom dijelu webinara, kroz praktične primjere, predavač je polaznicima prikazao kako koristiti alat za pretvaranje i manipulaciju PDF dokumenata – ILovePDF. Ovaj alat omogućava spajanje PDF dokumenata, definiranja određenog raspona stranica i pretvorbu dokumenta u različite formate. Korištenje alata ne zahtijeva registraciju ili prijavu, a podržava dodavanje datoteka s računala ili s Google Drive-a servisa.

IlovePDF.

Drugi dio webinara bio je posvećen na predstavljanju Google docs i Google disk alata te informiranju polaznika o njihovim prednostima i mogućnostima u odnosu na slične alate. Polaznicima su prikazani trikovi korištenja alata te dani savjeti za što bolje iskorištavanje mogućnosti koje im isti nude. Također, predavač je polaznicima predstavio aplikaciju za upravljanje bilješkama (Google Keep) i traženje mobilnog uređaja (Find my Phone). Posljednji dio webinara bio je posvećen izradi atraktivnih pozivnica, plakata, infografika i letaka pomoću besplatnog alata Canva za grafički dizajn.

VIDEO: Kako koristiti Google dokumente.


Podijeli: