Kao dio projekta Kozmos znanja financiranog iz Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport kao dio ključne aktivnosti 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, direktor TICM-a Ivan Plačko sudjelovao je u seminaru pod nazivom „Distance Education“ održanom od 7. do 13. kolovoza 2022. godine u Heraklionu u Grčkoj. Fokus strukturiranog seminara bio je na upoznavanju s primjenom alata i tehnika potrebnih za pripremu i provedbu programa učenja na daljinu. Edukaciju je vodio Nikos Sopasis, stručnjak za navedenu tematiku i zaposlenik organizacije Erasmus Learn specijalizirane za organizaciju Erasmus + strukturiranih tečajeva.

Slika 1. Predstavljanje sudionika tečajeva u organizaciji Erasmus Learn-a.

Distance education ili e-learning, odnosno učenje na daljinu je način učenja koji karakterizira fizička udaljenost učitelja i učenika tijekom edukacije pri čemu se koriste različite tehnologije koje omogućuju komunikaciju između učitelja i učenika i među samim učenicima. Učenje na daljinu je nastalo s ciljem demokratizacije pristupa obrazovanju i niz godina se koristilo kao način da se omogući obrazovanje onima kojima je potreban fleksibilniji pristup obrazovanju od klasičnog obrazovanja tj. učioničke nastave ili kad polaznici nisu u mogućnosti fizički polaziti edukaciju. Tijekom godina su globalizacija, širenje znanja i ideja te razvoj interneta i komunikacije digitalnim kanalima rezultirale velikim porastom popularnosti učenja na daljinu. Ovakav pristup učenju posebno je dobio na važnosti tijekom provedbe ‘mjera’ kad je mnogim učenicima onemogućen pristup učioničkoj nastavi koje su uvedene kao reakcija na pandemiju koronavirusa tijekom 2020., 2021. i dijelom 2022. godine. Zbog ‘mjera’ su se škole trebale vrlo brzo prilagoditi novim uvjetima, a utjecale su i na ustanove za obrazovanje odraslih. Obrazovanje na daljinu, iako ima brojne nedostatke u usporedbi s klasičnim obrazovanjem, u navedenim se okolnostima pokazalo kao jedino rješenje za nastavak obrazovanja. Ipak, učenje na daljinu je izrazito moćan i koristan alat i u ‘normalnim’ uvjetima. Radi se o suvremenom pristupu koji može znatno olakšati pristup znanjima i vještinama na globalnoj razini. Pri učenju na daljinu imamo dva osnovna pristupa i njihove kombinacije. Pri sinkronom učenju na daljinu učitelj i učenici stupaju u interakciju na različitim mjestima, ali istovremeno. Učenici se obično moraju prijaviti ‘uživo’ na tečaj tijekom određenog vremena barem jednom tjedno. Može uključivati multimedijske komponente kao što su grupni razgovori, web seminari, videokonferencije i telefonski pozivi. Pri asinkronom učenju na daljinu učitelj i učenici stupaju u interakciju na različitim mjestima i u različitim vremenima. Učenici mogu učiti kad im to najviše odgovara. Često se oslanja na tehnologije kao što su e-mail, e-tečajevi, online forumi, audiozapisi i videozapisi. Više odgovara motiviranim učenicima sposobnim za samostalni rad.

Slika 2. Ivan Plačko predstavlja TICM sudionicima tečaja.

Slika 3. Zajedničko predstavljanje sudionika.

Ako isključimo učenje na daljinu uzrokovano „covid mjerama” odrasli čine najveći dio ciljne skupine za online učenje na daljinu. U učenju najčešće sudjeluju paralelno s radnim i obiteljskim obavezama. Posebne karakteristike odraslih učenika u odnosu na djecu je izraženija svjesnost o tome što trebaju i zašto nešto trebaju naučiti, uključivanje stečenog iskustva u obrazovni proces i više svakodnevnih obaveza koje utječu na njihovo obrazovno iskustvo. Zbog toga je online okruženje za učenje na daljinu prikladno za odrasle učenike svjesne obaveza koje trebaju obaviti tijekom procesa učenja jer im omogućuje fleksibilnost u upravljanju procesom učenja.

Program učenja na daljinu može se provoditi u potpuno ‘udaljenom’ načinu rada ili kao kombinacija učenja na daljinu i učioničke nastave (ovakva kombinacija naziva se kombinirano, hibridno učenje odnosno blended learning). Pri ovim oblicima učenja treba imati na umu da, iako tehnologija umanjuje fizičku udaljenost kao prepreku za sudjelovanje u procesu učenja, znanja i vještine učitelja i motiviranost učenika i dalje su ključne za kvalitetu cijelog procesa i ishode učenja.

Svrha tečaja bila je upoznati polaznike s teorijom i praksom učenja na daljinu kroz niz primjera i praktičnih vježbi. Nakon uvoda u određenu temu iz područja udaljenog učenja napravljen je niz praktičnih vježbi kako bi se demonstrirale mogućnosti i potaknulo sudionike na kreativno korištenje dostupnih, mahom besplatnih, tehnologija.

Slika 4. Na tečaju se velik dio zadataka radio timski. Međunarodni tim Tabula Rasa činili su predstavnici Španjolske Roberto Hernáez Rubio i Raquel Martinez, Ivan Plačko iz Hrvatske i Brigitte Doris Magnes iz Austrije.

Prvi dan seminara održan je u H2B HUB-u u Heraklionu, a svrha mu je bilo predstavljanje i međusobno upoznavanje sudionika ovog i drugih tečajeva koji su se paralelno odvijali u organizaciji tvrtke specijalizirane za Erasmus + tečajeve Erasmus Learn. Drugi dan tečaja održan je u prostorima organizatora tečaja i bio je posvećen alatima za upravljanje virtualnom učionicom kao što je Google Classroom, a prikazane su i mogućnosti korištenja ostalih Googleovih alata u nastavi kao što su Forms, Drive, Jamboard i ostali. Treći dan tečaja posvećen je upoznavanju polaznika s gamifikacijom i pristupa učenju temeljenog na mehanizmima igara. Pri tome su se sudionici upoznali s nizom alata koji se primjenjuju za ovu namjenu, a trebali su napraviti i vlastiti game scenarij korištenjem digitalnih alata.

Slika 5. Sudionici tečaja i predavač Nikos Sopasis.

„Obrnuta učionica“ ili flipped classroom bila je središnja tema trećeg dana predavanja. Radi se o pristupu kombiniranom učenju čiji je cilj povećati angažman učenika na način da učenici čitaju i informiraju se o temi edukacije prije nastave, a na samoj nastavi uz učitelja rade na rješavanju konkretnih zadataka iz predmetnog područja. Za pripremu materijala za ovakav pristup učenju postoji niz alata, a na tečaju su obrađeni besplatni online alati za izradu edukativnih stripova, prezentacija, digitalnih knjiga, mentalnih mapa i interaktivnih mapa.

Zadnji dan tečaja bio je namijenjen prvenstveno ovladavanju alatima za izradu edukativnih materijala u smislu digitalnog storytellinga, odnosno učenju kako izraditi sve što je potrebno za ovakav način edukacije na daljinu. Pri tome je posebna pažnja posvećena praktičnom korištenju alata za izradu videopredavanja u besplatnim alatima kao što je OBS studio. Svaki polaznik tečaja trebao je napraviti videopredavanje na odabranu temu u kojem je trebao demonstrirati znanje korištenja svih elemenata potrebnih za izradu efektnog i zanimljivog edukativnog materijala.

Slika 6. Sudionici i predavač Nikos Sopasis nakon završenog radnog dijela tečaja.

Tečaj je završio dodjelom certifikata i dogovorom o budućoj suradnji polaznika tečaja. Kao rezultat tečaja svi polaznici bi trebali moći prepoznati važnost učenja na daljinu, njegove prednosti i mane, znati razliku između sinkronog i asinkronog pristupa učenju na daljinu, prilagoditi svoj pristup poučavanju potrebama ciljne skupine, znati odabrati i koristiti odgovarajuće alate i platforme za pripremu i provedbu učenja na daljinu, kreirati vlastite obrazovne materijale za korištenje u online okruženju te kreirati videolekcije.

Slika 7. Dodjela certifikata za završeni tečaj.

TICM je pripremio i provodi projekt Kozmos znanja zbog važnosti digitalne pismenosti građana svih dobnih skupina, koja je postala prioritet u vrijeme pandemije koronavirusa. Vještine rada s tehnologijom transverzalne su vještine koje su nužne odraslima u različitim kontekstima kako bi uspješno sudjelovali u društvu, obrazovanju, na tržištu rada ili u društvenom i građanskom životu. Primjena digitalnih tehnologija u nastavi ne znači jednostavno prenošenje tradicionalne učioničke nastave u virtualno okruženje već edukatori moraju imati odgovarajuće znanje o metodici i didaktici. Iz tog razloga potrebno je usvojiti najbolje prakse u podučavanju odraslih koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije te temeljem usvojenih znanja kreirati programe za jačanje digitalnih kompetencija odraslih učenika. Projektom se jačaju stručne kompetencije TICM-ovih zaposlenika potrebne za razvoj i implementaciju obrazovnih programa potpomognutih informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. S ciljem ostvarenja navedenih projektnih rezultata, TICM-ovi edukatori u okviru projekta sudjeluju u pet strukturiranih tečajeva u inozemstvu koje provode organizacije s dugogodišnjim iskustvom u obrazovanju odraslih. Uz profesionalni, mobilnosti će doprinijeti i osobnom razvoju TICM-ovih edukatora boravkom i učenjem u multikulturalnom okruženju.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: