Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) provodi Erasmus + projekt Kozmos znanja čiji je cilj doprinijeti razvoju profesionalnih kompetencija djelatnika potrebnih za razvoj i implementaciju obrazovnih programa potpomognutih informacijsko-komunikacijskom tehnologijom (IKT) te prijenosom navedenih znanja na ciljne edukacijske skupine.

Ovo je već četvrti TICM-ov projekt financiran u sklopu Erasmus+ programa kao dio Ključne aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih. Projektne aktivnosti sastoje se od sudjelovanja TICM-ovih djelatnika u strukturiranim tečajevima organiziranima diljem Europske unije.

Prvi takav tečaj: ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creavity u kojem je sudjelovao stručni suradnik TICM-ovog Odjela inkubacije i edukacija Tomislav Breznik, održao se u Ateni od 27. lipnja do 1. srpnja 2022. godine u organizaciji ustanove za obrazovanje odraslih Europass Teacher Academy.

Kroz petodnevni interaktivni tečaj, sudionici su naučili kako primijeniti informacijsku-komunikacijsku tehnologiju (IKT) na fleksibilan, kreativan i inovativan način u skladu s potrebama i mogućnostima učenika koje poučavaju. Tečaj je vodila iskusna edukatorica Vasiliki Plati, dok su na tečaju sudjelovali učitelji iz Francuske, Latvije, Mađarske, Španjolske, Poljske i Hrvatske.

Vasiliki Plati, edukatorica.

Prvi dio strukturiranog tečaja bio je namijenjen predstavljanju vlastitih organizacija, međusobnom upoznavanju sudionika te radom s kolaboracijskim i komunikacijskim alatima. Jedan od kolaboracijskih alata koji je obrađen na tečaju je PADLET. Alat se koristi kao “prazan papir”, tj. online zid na kojemu se mogu dodavati vlastite ideje, recenzije, obavijesti, informacije, učitavati slike i dokumenti. Odlikuje ga jednostavnost korištenja, dostupnost na različitim uređajima, prilagođenost potrebama korisnika i raznovrsna namjena.

G Suite for Education još je jedan kolaboracijski alat s kojim su se upoznali sudionici tečaja. Kroz praktične primjere i prikazom ključnih elemenata G Suit alata, sudionici tečaja naučili su kako koristiti Google disk i njegove značajke u nastavnom procesu, izradu Google obrazaca, prezentacija, dokumenata i tablica te na koji način upotrebljavati Google Hangouts i Meet u nastavi.

Drugi dio tečaja bio je fokusiran na rad s digitalnim alatima namijenjenima za izradu interaktivnih video materijala i kvizova. S ciljem unaprjeđenja kreativnih vještina kao ključnih alata u prijenosu znanja, sudionicima tečaja predstavljen je digitalni alat ThingLink.

ThingLink je jednostavan i intuitivan alat koji je dobro pokriven video uputama kako bi nastavnici i učenici s lakoćom i u kratkom vremenu savladali funkcionalnosti alata. Prednost je što se može izraditi grupa i na taj način učenicima određenim kanalima, koji mogu služiti kao kategorije ili nastavne cjeline, podijeliti sadržaj koji su izradili. Mogućnost zajedničkih uređivanja i dodavanja novih oznaka omogućuje nastavniku poticanje grupnog rada i suradnje. Alat je dobar za prikaz nastavnog sadržaja, grupni, ali i samostalni rad učenika.

Primjer rada u Thinklink-u –  https://www.thinglink.com/scene/1598672856730828801.

Sudionici tečaja.

Kao primjer podučavanja pozitivne komunikacije u radu s učenicima, polaznicima tečaja je prikazan rad s interaktivnim alatima Kahoot! i Quizlet .

Kahoot! je jednostavan i intuitivan web alat namijenjen izradi i igranju kvizova. Ovaj interaktivni alat koristi elemente učenja kroz igru. Kod učenika potiče natjecateljski duh te tako povećava motivaciju, pozitivno komunikaciju i razmišljanje.

Quizlet je digitalni alat koji na različite načine učenicima omogućava savladavanje nastavnog sadržaja uz pomoć obrazovnih kartica (eng. Flashcards). Nastavnicima omogućava izradu obrazovnih kartica kao dodatni nastavni sadržaj. Quizlet je praktičan i koristan alat prije svega na području učenja stranih jezika, ali prikladan je za druga područja i predmete.

Ovaj strukturirani tečaj bio je odlična prilika za usvajanje novih znanja i najbolje prakse u podučavanju odraslih koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (IKT). Stečeno znanje i praktične tehnike korištenja digitalnih alata Tomislav će iskoristiti na radnom mjestu i u edukaciji ciljnih skupina TICM-a.

Dodjela certifikata o pohađanju tečaja.

Projektom Kozmos znanja ojačat će se stručne kompetencije TICM-ovih zaposlenika potrebne za razvoj i implementaciju obrazovnih programa potpomognutih informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Razvojem navedenih kompetencija izravno će se unaprijediti kvaliteta i kvantiteta obrazovnih programa, kako bi se što uspješnije provodile dokvalifikacije odraslih u području digitalnih vještina.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: