Projekt „Kompas znanja“ financiran je u sklopu Erasmus + programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. Istim će se izravno doprinijeti razvoju partnerske mreže i profesionalnih kompetencija djelatnika Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje što će biti temelj za pružanje naprednih usluga koje do osnivanja TICM-a nisu postojale na regionalnom tržištu a čiji je cilj potaknuti brži razvoj na znanju utemeljenoga gospodarstva uz poseban naglasak na informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projektni prijedlog imat će sljedeće učinke na djelatnike TICM-a, TICM kao organizaciju te njegove ciljne skupine:

– usvojenost inovativnih tehnika i alata u podučavanju odraslih, posebice u području poduzetništva, razvoja karijere i društvenih medija te primjena istih u narednim edukacijama i poslovanju TICM-a;
– utjecaj na kvantitetu i kvalitetu budućih edukacija;
– usvojenost učinkovitih principa upravljanja projektnim ciklusom te internog i eksternog transfera znanja;
– dodatno obogaćenje baze partnera kao temelja za generiranje kvalitetnih međunarodnih projekata i programa u području obrazovanja, zapošljavanja i promicanja poduzetničke kulture;
– usvajanje dobre prakse partnerskih organizacija koje provode edukacije – TICM kao potencijalni provoditelj sličnih edukacija u sklopu Erasmus + programa u budućnosti.

Vrijednost projekta je 11.307 eura

Trajanje projekta: 31.12.2015.-30.12.2016.

Ova objava odražava isključivo stajalište autora objave i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Podijeli: