Projekt u kojem je Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM) jedan od 8 partnera, odobren ja za sufinanciranje u okviru trećeg poziva IPA prekograničnog programa Slovenija – Hrvatska. Cilj projekta je uspostava i promocija potporne usluge povezivanja poduzeća, istraživača i studenata kroz on-line burzu studentskih istraživačkih radova. Potreba za ovim uslugama utvrđena je tijekom provedbe projekta SPRINT koji je provodio isti konzorcij pod vodstvom TICM-a. Projekt MARATON predstavlja konkretan odgovor na uočen problem nedovoljne povezanosti sektora visokog obrazovanja i prakse te će ponuditi platformu da se ovo povezivanje olakša. Na taj način će studenti i istraživači imati značajniji izbor konkretnih problema iz prakse na rješavanju kojih mogu temeljiti svoje diplomske, magistarske i doktorske radove, dok će poduzeća istovremeno moći dobiti kvalitetna rješenja za svoje probleme. Ovo bi dugoročno trebalo doprinijeti povećanju konkurentnosti gospodarstva u pograničnom području.

Uz razvoj dvojezične web i mobilne platforme u koju će zainteresirana poduzeća unijeti istraživačke zadatke na rješavanju kojih žele angažirati studente, u okviru projekta bit će provedena i informativna kampanja na fakultetima i među poduzećima usmjerena na motiviranje što većeg broja korisnika na korištenje platforme.

Ukupna vrijednost projekta MARATON je 370 tisuća eura od čega je TICM-ov udio 40 tisuća eura. Projekt traje od 18. prosinca 2013. do 17. ožujka 2015. godine. Vodeći partner projekta je Znanstveno-istraživački centar Bistra Ptuj, a osim TICM-a partneri u projektu su i AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije, Zagorska razvojna agencija – ZARA, Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, TECES – Tehnološki centar za električne strojeve iz Maribora, Razvojni centar Murska Sobota i TehnoCenter Univerze v Mariboru.

Podijeli: