Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donijelo je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019. Među projektima s najvišim iznosom odobrenih sredstava nalazi se projekt pod nazivom CENTAR IZVRSNOSTI IZ INFORMATIKE – FAZA I koji je u suradnji s Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje (TICM) i Međimurskom županijom pripremila Udruga Mladi informatičari Strahoninca (MIS).

Preostali partneri na projektu su  Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, III. osnovna škola Čakovec i Međimurski informatički klub (MIK) stoga projekt predstavlja uspješnu suradnju javnog, civilnog i obrazovnog sektora koja je nužna za ostvarenje ključnog cilja – kroz provedbu obrazovnih programa iz područja programiranja namijenjenih darovitim, proaktivnim i visokomotiviranim učenicima unaprijediti vještine ključne za daljnji osobni (a kasnije i profesionalni) razvoj.

Tim povodom, u utorak, 27. studenog 2018. godine, u laboratoriju TICM-a održan je prvi radni sastanak predstavnika projektnog konzorcija te konferencija za medije. Konferenciju je otvorio g. Ivan Plačko, direktor TICM-a, koji je ukratko opisao proces pripreme i prijave projektnog prijedloga na MZO-ov javni poziv za udruge te objasnio kako se Centar izvrsnosti uklapa u rad TICM-a. G. Plačko je dodao kako je u samu pripremu projekta bila aktivno uključena Sana Đukes, pomoćnica direktora u TICM-u  koja inače vrlo aktivno radi s udrugama MIS i MIK. Naglasio je kako obje udruge rade odličan posao u stvaranju budućih vrhunskih stručnjaka koji su prijeko potrebni u poduzećima u TICM-ovom poduzetničkom inkubatoru te drugim informatičkim poduzećima u regiji.

„Prijavitelj projekta Udruga Mladi informatičari Strahoninca nastoji potaknuti pozitivne promjene u društvu“, istaknuo je predsjednik udruge Dejan Drabić pojašnjavajući koncept projekta „Provest će se sveukupno pet edukativnih programa iz područja programiranja. Organizirat će se motivacijska javna predavanja te će se osigurati kvalitetno mentoriranje učenika za relevantna informatička natjecanja kako bi najbolji, najmotiviraniji i najnadareniji učenici stekli priznanje za dosadašnji rad te ih se motiviralo na putu razvoja naprednih IT vještina. U rad Centra izvrsnosti uključit će se stručnjaci iz javnog, poslovnog, obrazovnog i civilnog sektora u ulozi predavača i mentora. Zahvaljujem Međimurskoj županiji koja nam je važna moralna i financijska podrška u provođenju ovog projekta.“ „Najvažnije je da smo usmjereni na djecu kojoj omogućujemo stjecanje naprednih STEM vještina kojima će postati jedni od najpoželjnijih zaposlenika najjačih kompanija na polju novih tehnologija, a samim time ostvariti iznadprosječna primanja i prije svega zadovoljstvo u svome životu“, zaključio je Drabić.

Gđa. Ana Kralj, v.d. ravnateljice JU za razvoj Međimurske županije REDEA izrazila je zadovoljstvo uspjehom projekata predviđenih u okviru Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. godine koji doprinose ostvarenju 2. strateškog cilja – Dobrobit stanovništva. Kako je i identificirano u strategiji, organizacije civilnog društva upravo zbog svoje neovisnosti i fleksibilnosti imaju značajnu ulogu u obrazovanju stanovništva (od najranije dobi) prema potrebama tržišta rada.

G. Matija Posavec, župan Međimurske županije,  čestitao je svima uključenima u pripremu projekta naglasivši kako su strojarstvo i informatika prepoznati kao ključni nositelji gospodarskog razvoja županije. Nakon što je Odlukom MZO-a o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, Tehnička škola Čakovec postala regionalni centar kompetentnosti u stojarstvu, u Međimurje je stigla još jedna odlična vijest iz istog ministarstva o odobrenju financiranja za projekt uspostavljanja Centra izvrsnosti iz informatike. Pročelnik upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije, g. Branko Sušec, dodao je kako će Međimurska županija sa zadovoljstvom financijski poduprijeti projekt koji potiče izvrsnost među djecom, kao što potiče i slične inicijative, poput projekta 1,2,3… PALIM LAMPICU! iniciranog s ciljem razvoja sustava podrške darovitim učenicima.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske, za provedbu pet strukturiranih obrazovnih programa usmjerenih primjeni računalnih algoritama za učenike osnovnih i srednjih škola s područja Međimurske županije, kao i za njihovu pripremu za relevantna informatička natjecanja od strane iskusnih mentora udruga MIS i MIK, dodijeljeno je 182.886,67 HRK bespovratnih sredstava. Predviđeno je i ulaganje u informatičku opremu, didaktička sredstva i nastavni materijal nužan za realizaciju aktivnosti koje će se odvijati u prostorijama Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Ovim projektom izravno će se utjecati na razvoj društva znanja u Međimurskoj županiji kroz implementaciju održivih izvaninstitucionalnih inicijativa unaprjeđenja tehničkih vještina djece i mladih. Učenici osnovnih i srednjih škola osposobit će se za samostalno, odgovorno, učinkovito, svrhovito i primjereno korištenje digitalnih tehnologija u društvu koje se razvojem digitalnih tehnologija vrlo brzo mijenja. Program Centra je osmišljen na način među ciljnom skupinom razvija digitalnu mudrost – sposobnost odabira i primjene najprikladnije tehnologije ovisno o problemu koji se rješava, kritičko mišljenje, računalno razmišljanje, vještine programiranja i kreativnost. Centar izvrsnosti iz područja informatike program je identifikacije, usmjeravanja i sustavnog praćenja razvoja informatičkih vještina učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na području Međimurske županije.

Ivan Plačko, direktor TICM-a, Matija Posavec, župan Međimurske županije i Dejan Drabić, predsjednik udruge Mladi informatičari Strahoninca predstavljaju projekt Centar izvrsnosti iz informatike – faza I te njegovu integraciju u obrazovnu politiku Međimurske županije

Viktor Lazar, predsjednik udruge Međimurski informatički klub, Ivan Plačko, direktor TICM-a, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Dejan Drabić, predsjednik udruge Mladi informatičari Strahoninca, Sana Đukes, pomoćnica direktora TICM-a, Ana Kralj, v.d.ravnateljice JU REDEA i Branko Sušec, pročelnik UO za obrazovanje, kulturu i šport

Ponosni smo što kroz partnerstvo s Međimurskom županijom i udrugama MIS i MIK te zajedničkim trudom i radom djeci i mladima s afinitetom prema STEM-u  omogućavamo da budu najbolji u onome što vole.

Čestitamo svim članovima projektnog konzorcija i veselimo se provedbi!


Kontakt za sva pitanja:
Dejan Drabić, mag. inf.
predsjednik udruge “MIS” i voditelj projekta
mob: 098.331.114
e-mail1: info@udruga-mis.hr
www.udruga-mis.hr


Projekt Centar izvrsnosti iz informatike – faza I provodi se u okviru Natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2018./2019.

 

Podijeli: