Novosti

Transfer tehnologije

      Usluge TICM-a osmišljene su kako bi podržavale tradicionalne industrijske sektore u regiji (metaloprerađivačka…

Više...

Inkubacija

       U TIC-u će biti inkubirana inovativna poduzeća iz sektora visokih tehnologija, ponajviše informacijsko-komunikacijskih…

Više...

Regionalna uprava i institucije

Značajni dionici u ukupnom konceptu TIC-a su lokalne i regionalne vlasti te relevantne institucije (npr. HGK, HOK, srednje…

Više...

KONFERENCIJA PRIMJENA VISOKIH TEHNOLOGIJA U PREZENTACIJI…

Sve više  kulturnih i turističkih organizacija prepoznaje ulogu primjene novih tehnologija u zaštiti te pobuđivanju…

Više...

POČELI RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORA TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG…

Simboličnim skidanjem prvih kvadratnih metara fasade na srednjoj spavaonici bivše vojarne u Čakovcu, u četvrtak 10.…

Više...

Pridruženi partneri

Međimurska energetska agencija – MENEA d.o.o. Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec Tel: +385 (0)40 395 560 Fax:…

Više...

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Međimursko veleučilište je jedan od ključnih elemenata u jačanju obrazovne strukture Međimurja.  Smješteno u neposrednoj…

Više...

Međimurska županija

„Međimurje – županija snažnog poduzetništva zasnovanog na znanju i inovacijama, očuvane prirodne i kulturne…

Više...

INI-Novation GmbH

Kao tehnička pomoć na provedbi projekta i izgradnji resursa TIC-a angažirana je specijalizirana tvrtka INI-Novation GmbH.…

Više...

REDEA

Projekt TIC-a provodi Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o. REDEA je osnovana 2004. godine od strane…

Više...