Arhiva

REZULTATI ISTRAŽIVANJA INOVATIVNOG POTENCIJALA MEĐIMURSKE…

Temeljna poruka sadašnje gospodarske krize u Europi je da bolja upotreba vlastitih resursa zahtijeva jači intenzitet inventivnih…

Više...

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA I3CT CROSSBORDER CLUSTERING

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje i Sveučilište Pannonia – Nagykanisza kampus Vas srdačno pozivaju da sudjelujete…

Više...