Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Financijska agencija (Fina) u ponedjeljak, 2. prosinca 2019. godine, predstavili su informacijski sustav START, koji korisnicima, građanima RH, omogućuje jednostavno i brzo pokretanje poslovanja elektroničkim putem.

Prednost sustava START je uspostava jedne točke za komunikaciju i razmjenu podataka, prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihova automatska razmjena između institucija i banaka, koncept jednog e-obrasca koji korisniku omogućava samostalnost bez potrebe uključivanja posrednika u obliku javnog bilježnika te stalnu informiranost korisnika o statusu zahtjeva, što u konačnici dovodi do znatnog smanjenja troška i vremena pokretanja poslovanja.

Korisnik STARTA sam kreira svoju uslugu, birajući uz obvezne prijave:

    • upis društva u sudski registar i Registar poslovnih subjekata ili
    • upis obrta u Obrtni registar i registar poreznih obveznika

Opcionalna prijave:

  • upis u registar obveznika PDV-a i/ili dodjele PDV ID broja,
  • predaju zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa u odabranoj banci,
  • registraciju u sustav HZMO-a.

https://www.youtube.com/watch?v=k101FBCgYEM&feature=emb_title

Za uplatu sudskih i upravnih pristojbi te temeljnog kapitala korisniku je u sustavu omogućeno elektroničko plaćanje karticama. Jedan od preduvjeta za korištenje sustava je posjedovanje vjerodajnice visoke razine sigurnosti – FinaCertRDC certifikat na QSCD kripto uređaju ili Elektronička osobna iskaznica (eOI) za potrebe identifikacije i autentifikacije korisnika te elektronički potpis za potrebe potpisivanja elektroničke dokumentacije za društva.

U narednom razdoblju sustav će se nastaviti širiti novim funkcionalnostima te omogućiti pokretanje poslovanje stranim državljanima, omogućiti promjene za postojeća društva i obrte te druge usluge za poduzetnike i obrtnike.

Nositelj uspostave sustava START je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a sustav je operativno uspostavila Financijska agencija, koja će pružati i podršku korisnicima usluga.

Više informacija i ulaz u sustav START dostupan je putem linka: start.gov.hr

Podijeli: