Arhiva

ODRŽANA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA MSP USLUGE *****

Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, organizirala je u četvrtak, 26. srpnja 2018. godine  radionicu na…

Više...

ODRŽANA LJETNA ŠKOLA INFORMATIKE 2018.

Ljetna škola informatike 2018., u organizaciji udruga Mladi informatičari strahoninca MIS te Međimurski informatički…

Više...

DONESEN ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE…

Hrvatski sabor na 8. sjednici održanoj 6. srpnja 2018. godine donio je Zakon o državnoj potpori za istraživačko –…

Više...

OGLAS ZA POSAO – ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA

  Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22/b, Čakovec, OIB: 93523116875, 19. srpnja…

Više...

POZIV NA RADIONICU U OKVIRU PROJEKTA MSP USLUGE *****

REDEA VAS VODI KROZ PRIJAVU PROJEKTA NA OTVORENE NATJEČAJE EU FONDOVA Datum: 26. srpanj 2018. u 14 sati Mjesto: Tehnološko-inovacijski…

Više...

KREATIVNO BRENDIRANJE, INTERAKTIVNA RADIONICA O STVARANJU…

Znate li gdje, kada i na koji način ljudi dolaze do informacija o vama i što ih motivira da postanu i ostanu vaši kupci?…

Više...

NATJEČAJ ZA DIZAJN POSLOVNOG POKLONA HGK

Hrvatska gospodarska komora raspisuje i provodi javni natječaj za dizajn poslovnog poklona u potrazi za novim načinima…

Više...

7,5 MILIJUNA KUNA PODUZETNICIMA ZA ZNAKOVE KVALITETE

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“.…

Više...

53 MILIJUNA KUNA ZA POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI MALIH…

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti…

Više...

RAZVIJTE NOVI DIGITALNI POSLOVNI MODEL POMOĆU DIGITRANS…

Čuli ste o velikom potencijalu digitalnih tehnologija i digitalne transformacije poslovanja, ali niste sigurni od kud krenuti?…

Više...