Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) raspisao je JAVNE NATJEČAJE za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada u ukupnom iznosu financiranja od 40.000.000,00 kn i to:

  1. Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna,
  2. Javni natječaji za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Javnim natječajima odobravaju se bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom, a služe za:

  • nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu zapošljavanja osoba s invaliditetom;
  • ulaganja u znanja osoba s invaliditetom i osoba koje pružaju stručnu pomoć osobama s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (programi osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad osoba s invaliditetom);
  • izgradnju ili širenje (uključujući i obnovu) poslovnog prostora u cilju zapošljavanja osoba s invaliditetom;
  • pokriće troškova administracije vezanih uz pružanje usluge procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom po projektu.

Prihvatljivi prijavitelji su: 

  • osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada;
  • poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji zapošljavaju osobe s invaliditetom;
  • poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji će kroz provedbu projekta zaposliti osobe s invaliditetom.

Krajnji rok prijave na javne natječaje je 18. veljače 2020. godine.

Sve detaljnije informacije o raspisanim javnim natječajima, kao i obrasci zahtjeva, obrasci proračuna troškova programa i obrasci potrebnih izjava za natječaje, mogu se pronaći i preuzeti sa web stranice Zavoda.

Podijeli: