Krajem kolovoza 2019. godine završila je provedba projekta „IoT-HIMS – Telemetrijska ugradbena garnitura za izmjenu nadzemnog hidranta bez otkopavanja“ korisnika Telemetris d.o.o. u čijoj je pripremi i praćenju provedbe sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). Projekt ukupne vrijednosti 492.121,20 kuna, sufinanciran je u sklopu 7. kruga Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Cilj projekta je bio ispitati kvalitetu penetracije signala LPWAN IoT (IoT – engl. Internet of Things) uređaja iz ugradbene garniture za izmjenu hidranta bez otkopavanja u raznim uvjetima eksploatacije budućeg proizvoda. LPWAN (engl. Low Power Wide Area Network) su tehnologije koje omogućuju izgradnju bežičnih mreža velikog dometa komunikacije, niskih brzina prijenosa i male potrošnje energije i na kojima se temelji umrežavanje većine senzora na bateriju.

Priprema tehničke dokumentacije dijelova ugradbene garniture

Kroz provedu PoC projekta, poduzeće Telemetris sastavilo je koncept IoT telemetrijske ugradbene garniture za nadzor nadzemnog hidranta i tlaka u cjevovodu te izmjenu nadzemnog hidranta bez otkopavanja. Cilj projekta bio je dokazati buduće brže i jeftinije izmjene hidranta bez otkopavanja čime bi se troškovi izmjene smanjili na 30% sadašnjih. Telemetrijskim uređajem detektirala su se otvaranja i zatvaranja hidranta, proboj brtve ventila hidranta i mjerenje tlaka u cjevovodu. Također, nastojalo se dokazati da se prilikom izmjene hidranta, telemetrijska oprema može lako seliti sa starog na novi hidrant, na terenu, bez potrebe za rastavljanjem hidranta.

Tehnološki rizik ovog projekta predstavljalo je potencijalno preveliko gušenje LPWAN signala uslijed podzemne ugradnje telemetrijskog uređaja između metalnih elemenata zbog tzv. parcijalnog Faraday kaveza te povremene potopljenosti ugradbene garniture vodom čime se u pitanje dovodi telemetrija kao ključna funkcionalnost budućeg proizvoda. Na temelju relevantnog iskustva članova tima utvrđen je kriterij pozitivnog ishoda PoC: jačina signala (RSSI) > -90 dBm, omjer signala i šuma (SNR) > 0 dB, te uspješno slanje 10 uzastopnih paketa s vremenom slanja kraćim od 10 s po paketu.

Gordan Kocijan, direktor Telemetrisa

Projekt je vodio Gordan Kocijan, dipl. ing. strojarstva i direktor tvrtke Telemetris koji je o samoj provedbi rekao: „Temeljem provedenog ispitivanja i analize rezultata zaključili smo da telemetrijski uređaj s internom antenom niti na jednoj od tri ispitivane LPWAN tehnologije (Sigfox, LoRaWAN i NB-IoT), na žalost ne može zadovoljiti kriterije potrebne za pozitivan rad. Uočili smo drastičan utjecaj nesavršenosti karakteristike signala interne antene što nas je potaknulo na izradu specijalne puck antene koja zbog karakterističnog plosnatog oblika nadilazi limite klasičnih antena. Izradom puck antene riješili smo problem potopljenosti telemetrijskog uređaja i pravilne orijentacije antene te osigurali veći domet signala telemetrijskog uređaja. Iako je odgovor na pitanje koncepta negativan, kroz provedbu PoC projekta pronašli smo alternativni put koji osigurava daljnji razvoj ugradbene garniture s telemetrijom. Samim time ispunjena je svrha provjere inovativnog koncepta.“

Spomenuti projekt jedan je od ukupno pet projekta čiju je provedbu tijekom 2018. i 2019. godine pratio Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, kao prepoznati centar za provedbu PoC programa. Uloga TICM-a ogledala se u pružanju savjetodavne podrške korisnicima u pripremi projektne prijave, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća o ostvarenim rezultatima te u provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu realizaciju projekta. Tijekom osam dosadašnjih krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 32 ukupne vrijednosti 12,8 milijuna kuna, od čega ih je pet iz osmog kruga upravo počelo s provedbom.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi inovacija kako bi se smanjio rizik investicija u kasnijim fazama. U fokusu PoC-a je provjera inovativnog koncepta za koji ne postoji dokazi da uopće funkcionira te je projektom potrebno ukloniti značajne tehnološke rizike. Pritom se potiču aktivnosti poput demonstracije tehničke izvedivosti provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i izrade funkcionalnog prototipa. Najbolje ocjenjenim projektima odobrava se potpora u visini 60% prihvatljivih troškova projekta za srednja i 70% za mikro i mala poduzeća.

Podijeli: