Krajem listopada 2019. godine uspješno je završila provedba projekta „Dokaz koncepta integriranog sustava za prikupljanje i pohranu podataka mega distribuiranih satelitskih mreža IDASS“ korisnika Amphinicy u čijoj je pripremi i praćenju provedbe u ulozi prepoznatog centra sudjelovao Tehnološko-inovacijski centar Međimurje (TICM). Poduzeće Amphinicy Technologies bavi se pružanjem naprednih softverskih rješenja i podrškom poduzećima u satelitskoj i svemirskoj industriji, a poznato je po razvoju brzog softvera Blink koji u realnom vremenu uspješno obrađuje podatke zaprimljene sa satelita.

Projekt IDASS (akronim engleskog naziva Integrated Data Acquisition and Storage System) ukupne vrijednosti 540.570,00 kn trajao je 10 mjeseci, a sufinanciran je u sklopu 7. kruga Programa provjere inovativnog koncepta (PoC) kojeg provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Glavni cilj projekta bio je ispitivanje koncepta inovativnog IDASS rješenja kojim je moguće dohvatiti veliku količinu podataka (nekoliko milijuna poruka u sekundi) iz distribuirane satelitske mreže te podatke sigurno pohraniti u bazu podataka bez gubitaka.

Provjera koncepta provedena je kroz dvije faze: izrada laboratorijskog prototipa i demonstracija tehničke izvedivosti. U prvoj fazi implementiran je sustav za distribuciju podataka, uspostavljeno je okruženje za testiranje i mjerenje performansi sustava te je dokazano da je moguće sigurno i bez gubitaka pohraniti 2 milijuna poruka u distribuirane baze podataka ukoliko se koristi hardverska okolina dovoljnih kapaciteta.

Usporedba postojećih rješenja sa IDASS modulom

U drugoj polovici projekta implementirani su distribuirani agenti za dohvat podataka iz satelitske mreže i unaprijeđen je algoritam za distribuciju podataka. Daljnjim razvojem planira se IDASS modul integrirati sa sustavom za nadzor i upravljanje mreže MONICA što će omogućiti nove poboljšane karakteristike koje zahtijevaju najkompleksniji sustavi i mreže terminala.

Spomenuti projekt jedan je od ukupno pet projekta iz 7. kruga PoC programa čiju je provedbu tijekom 2018. i 2019. godine pratio Tehnološko-inovacijski centar Međimurje. Uloga TICM-a bila je savjetovanje korisnika u pripremi projektne prijave, praćenju napretka projekta, analizi periodičnih stručnih i financijskih izvješća te u provedbi drugih aktivnosti nužnih za uspješnu operativnu realizaciju projekta. Tijekom osam dosadašnjih krugova PoC programa TICM je sudjelovao u provedbi njih čak 32 ukupne vrijednosti 12,8 milijuna kuna, od čega ih je pet iz osmog kruga upravo počelo s provedbom.

Programom provjere inovativnog koncepta (PoC) podupiru se predkomercijalne aktivnosti istraživača i poduzetnika na putu razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa s ciljem pružanja potpore u ranoj fazi inovacija kako bi se smanjio rizik investicija u kasnijim fazama. U fokusu PoC-a je provjera inovativnog koncepta za koji ne postoje dokazi da uopće funkcionira te je projektom potrebno ukloniti značajne tehnološke rizike. Pritom se sufinanciraju aktivnosti poput demonstracije tehničke izvedivosti provjere i zaštite intelektualnog vlasništva i izrade funkcionalnog prototipa. Najbolje ocjenjenim projektima odobrava se potpora u visini 60% prihvatljivih troškova projekta za srednja i 70% za mikro i mala poduzeća.

Podijeli: