Arhiva

U TICM-u ODRŽAN POSLOVNI SUSRET POSVEĆEN PODUZETNICAMA…

Poduzetništvo se tradicionalno definiralo kao muška djelatnosti budući da su muškarci biti prvi koji su pokrenuli obrtno-zanatske…

Više...

TICM ODRŽAO SVOJ PRVI WEBINAR NA TEMU INTELEKTUALNOG…

Kako primijeniti intelektualno vlasništvo u poslovanju? Pitanje je na koje se pokušalo odgovoriti putem webinara na temu…

Više...

BESPLATNA INFORMATIČKA RADIONICA ZA ODRASLE “I…

Kako ‘razmišlja’ računalo? Što su podaci i kako ih računalo percipira? Što su algoritmi, pseudokod i programski…

Više...

PRIJAVITE SE NA EUROPSKE DANE ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA!

Europski dani istraživanja i inovacija najvažniji su događaj vezan uz istraživanje i inovacije, u organizaciji Europske…

Više...

BOOST4BSO – PODRŠKA ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA

Nove tehnologije mogu značajno unaprijediti vaše poslovanje i povećati konkurentnost na tržištu, no uvođenje istih…

Više...

KAKO JE DIGITALNA TRANSFORMACIJA UBRZALA PRODAJNE…

Digitalna transformacija često je izazovna, složena i nerazumljiva malim poduzećima, no može se svesti na dva ključna…

Više...

WEBINAR: FINANCIRANJE INVESTICIJA PRIVATNOG SEKTORA…

Ukoliko ste poduzetnik kojem su potrebna sredstva za proširenje i modernizaciju poslovanja ulaganjem u poslovne objekte…

Više...

ZAPOČEO PROJEKT BOND2 KOJI POVEZUJE HRVATSKE PODUZETNIČKE…

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO organizirala je trodnevnu konferenciju…

Više...

INFORMATIVNA RADIONICA ZA PODUZETNIKE O MOGUĆNOSTIMA…

Međimurska energetska agencija d.o.o. (MENEA) organizira radionicu Mogućnosti financiranja projekata iz sektora energetike…

Više...

POSLOVNI SUSRET: PODUZETNIŠTVO ŽENA U TURIZMU –…

Iako su žene u poduzetništvu posljednjih godina sve prisutnije, i dalje su manjina. U Hrvatskoj je samo 1/5 poduzeća…

Više...